Les in de open lucht aan ULO-scholieren door het hoofd der school D.L. Beyneveld. Deze foto stond in een wervingsfolder. 1926. Collectie Regionaal Archief Alkmaar (FO201455). Deelcollectie Foto collectie gemeente Bergen. lectueelen aanleg zijn, geen bijzondere neiging of begaafd heid voor een wetenschappelijke studie bezitten'. De school vond het echter belangrijk de jongens op de MULO een plaats te blijven bieden. Om een complete opleiding aan te bieden, voert de school een aantal 'specifiek vrouwe lijke vakken' in, zoals kinderverzorging, handwerken en zang. Jongens worden van deze vakken vrijgesteld. Ook gymnastiek wordt ingevoerd en tot de jaren tachtig apart gegeven aan jongens en meisjes. Hierbij deden de jon gens natuurlijk heel stoere dingen, terwijl de meisjes meer 'vrouwelijke' sporten deden zoals turnen. Dat onderscheid is inmiddels weg en door de L.O. (lichamelijke opvoeding)- docenten zijn er door de jaren heen tal van activiteiten georganiseerd voor leerlingen, zoals langlaufen in de duinen als er voldoende sneeuw lag of schaatsen als er ijs lag. Tegenwoordig worden ook stoere clinics aangeboden zoals schermen, squashen, fitness, kickfun, zwemmen, boogschieten, rugby, spinning, karate, kickboksen, paard rijden, mountainbiken en bootcamp. Door de jaren heb ben leerlingen heel wat sportprijzen gewonnen. Jongens en kunst Na de oorlog stijgt het leerlingenaantal gestadig. De BSV biedt vanaf 1947 naast de (meisjes-)ULO ook officieel MMS (Middelbare Meisjes School). In 1949 kwam meer dan vijftig procent van de leerlingen van buiten de gemeente Bergen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Op 16 november 1966 werd de meisjes-ULO-school getrof fen door een blikseminslag die het gebouw grotendeel verwoestte. Bij de herbouw wordt het oorspronkelijke rieten dak vervangen door een pannendak. Met de intrede van de Mammoetwet in 1968 verandert de ULO in de mavo en de MMS in de havo. Het vakkenpakket voldeed niet meer aan de eisen van de wet en biologie en scheikunde worden toegevoegd, om met name medische vervolgopleidingen mogelijk te maken. Vanaf 1972 worden - op dringend verzoek van de leden - ook weer jongens toegelaten tot het voortgezet onderwijs van de vereniging. Er wordt een aantal zeer modern ingerichte teken- en hand vaardigheidslokalen gebouwd. Kunst heeft op deze school altijd hoog in het vaandel gestaan, omdat kunst immers het denken stimuleert en een andere blik op de werkelijkheid biedt. Op een gegeven moment konden scholen handvaardigheid invoeren als examenvak en dat heeft de school toen onmid dellijk gedaan. Hierna volgden textiele werkvormen, teke nen en muziek. Veel leerlingen waren afkomstig uit artistieke milieus. In de loop der jaren heeft de school samengewerkt met veel culturele instellingen in Bergen. Een samenwerking die resulteerde in mooie kunstprojecten, tentoonstellingen en de kunstveiling die altijd tijdens de Kunst-10-daagse ge organiseerd wordt in de school. Een culturele kruisbestuiving waar leerlingen ook actief bij betrokken worden. De school werd populairder en kreeg steeds meer aanmel dingen. Met het stijgend leerlingaantal groeide de behoefte aan huisvesting ook geleidelijk. Dit is nog steeds terug te zien in het gebouw dat als een lappendeken uit verschil lende delen bestaat. Tot 1984 is de BSG vooral een creatieve school. Dan worden wiskunde en natuurkunde ingevoerd als examenvak, waar door de leerlingen een exact profiel kunnen kiezen. Dit doet ruim de helft van de leerlingen nog steeds en dan combi neren zij dat graag met een kunstvak. Zo blijft de identiteit van de school zichtbaar. Ook wordt in 1985 het atheneum ingevoerd op de school; dit is nog steeds een bloeiende tak. De creatieve vakken zijn de basis voor verschillende excur sies naar musea en voorstellingen, maar ook voor muzikale avonden op school en natuurlijk sinds de jaren tachtig onze modeshow die bezocht wordt door mensen uit de modewe reld. Tijdens de modeshow tonen de leerlingen hun prach tige ontwerpen die zij zelf hebben uitgevoerd. Nog altijd is het meedoen aan de modeshow een gewilde activiteit, bij meisjes en jongens. Apart verder Vanaf 1996 maakt het voortgezet onderwijs zich los uit de vereniging en sluit zich aan bij SOVON (Stichting Open baar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord). Met de lagere school - de Bosschool - blijven er warme banden, maar nu als buren. Honderd jaar na de oprichting is de BSG nog steeds deel van de lokale gemeenschap en volop in ontwikkeling. We zijn als school een gemeenschap en dat zorgt voor een gemoedelijke sfeer die door ouders en leerlingen zeer ge waardeerd wordt. Naast natuurlijk het zich ontwikkelende onderwijsaanbod en de prachtige ligging. Het neutrale karakter voorzag al in 1919 in een behoefte en dat karakter spreekt nog steeds aan. Wat ons betreft is 2019 de start van de volgende honderd jaar. Elly Kamminga is rector van de BSG 23 BOSSCHOOL EN BERGER SCHOLENGEMEENSCHAP HONDERD JAAR

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 25