Bosschool en Berger Scholengemeenschap honderd jaar Dit jaar bestaan de Bosschool en de Berger Scholengemeenschap honderd jaar. De beide directeuren van deze scholen schetsen de geschiedenis van de scholen voor lager en voortgezet onderwijs in vogelvlucht. Na de oorlog wordt het gebouw herbouwd. Tijdens de heropening van de school in 1949 vertelde de heer Van Lange, destijds de voorzitter van het schoolbestuur, in zijn rede wat er in de oorlog was gebeurd (citaat uit De Alk- maarsche Courant van 13 juni 1946): "Na veel voorspoedige jaren kwam op 1 September 1939 de kentering. Het schoolge bouw werd door het Nederlandse leger gevorderd. Bijna tien jaar is de school nadien aangewezen gebleven op het gebruik van noodlokalen. Op 20 Mei 1942 werd ons de genadeslag ge geven, aldus spreker. Lichtspoorkogels van de luchtdoelartille rie, afgeschoten van het vliegveld zetten het gebouw in brand. 21 FRANK SCHEFFER EN ELLY KAMMINGA Het gebouw van de Berger Schoolvereeniging aan de Rondelaan in 1935. Op de begane grond gecombineerde klassen van de lagere school; op de eerste verdieping de ULO-school, later omgevormd tot 5-jarige meisjesschool. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Prentbriefkaart. Op 1 september 1919 werd de Berger Schoolvereeniging (BSV) opgericht en vervolgens werd koninklijke goedkeu ring gevraagd en gekregen. De school werd opgericht voor het verzorgen van lager onderwijs en voortgezet onderwijs (MULO). De school begint in 1919 in het gebouw van boer derij 't Hoekje op de hoek van het Van Reenenpark. Er zijn dan ruim dertig leerlingen die les krijgen van vier leraren, verdeeld over zeven klassen. In 1925 werd aan de Rondelaan 26 een nieuw schoolgebouw geopend, met rieten dak. Al in 1937 was het gebouw te klein geworden en werden er vier noodlokalen bij gebouwd. Oorlogstijd In de Tweede Wereldoorlog maakt de school turbulente tijden door. Het gebouw wordt gevorderd door Duitse militairen en gaat vervolgens grotendeels in vlammen op. De school verzorgt dan het onderwijs in verschillende woonhuizen en pensions (o.a. op de Kennemerstraatweg in Alkmaar) en in een kaaspakhuis in Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 23