19 Aanbieding van het boek Hoog en Vrij aan het echtpaar Van Reenen-Rahusen, 20 juni 1986. Rechts op de achtergrond burgemeester Ritsema. Foto Studio Ray Jeanotte. MUltUlttllHilltltll - Anthonis Studler van Zurck liet land goed Het Hof bouwen; dat bracht ook voor de bevolking welvaart; - Pieter Cornelisz. Goolen woonde in Bergen, een jongeman die later de meubelmaker aan het Franse hof werd; - Andreas Kok, predikant, schreef in 1774 het eerste boek over de geschiedenis van Bergen." Frits David vertelt verder over de belangrijke personen en bespreekt in vogelvlucht de historische ontwikkelingen in Bergen. "De heren van Bergen waren liberaal en ingezete nen werd veel toegestaan. De heer Van Nassau voerde een goed en sociaal regime betreffende het onderhoud van de duinen. De bevolking kon onder leiding van een duinmeijer geld bijverdienen met het planten van helm tegen zandver stuivingen. Berkenbossen werden geplant om na jaren het hout te kunnen verkopen. In de 19de eeuw werd in opdracht van Koning Willem I het Noord-Hollands Kanaal gegraven met een trekweg (jaagpad) erlangs. Lokale wegen werden verbeterd, zoals in 1842 de Hoeverweg en de Bergerweg; men betaalde tol bij het tolhuis (naast het huidige speelpark De Batavier) om de weg te kunnen onderhouden. Jan Jacob van Reenen kocht de Heerlijkheid in 1851 op een veiling en knapte Het Hof op. Zijn voorganger jonkheer Barnaart had het gebouw zwaar verwaarloosd achtergelaten. Het wegenstelsel werd verbeterd en dag jesmensen - overigens een begrip dat al bekend was in de 17de eeuw - hadden vrije toegang tot de duinen. De samenwerking van de Van Reenens met de bevolking nam toe, Bergenaren konden wat bijverdienen. Bergen was en is een bijzonder en liberaal dorp en dat trok niet alleen mensen aan maar ook kunstenaars. In het rijtje van interessante en belangrijke mensen mag Marie van Reenen-Völter niet ontbreken. Zij heeft veel voor Bergen betekend en zij verdient een goede biografie. Al deze elementen maken de historie van Bergen zo boei end." Wat doet je besluiten om een boek te schrijven? "In de meeste gevallen gaat het om een opdracht; soms is het een idee dat ik al lang heb en waarvoor zich een ge legenheid aandient. Voor de Stichting Historisch Egmond heb ik zojuist de Canon van Egmond afgerond. Nu wil ik het boek over de Berger- en Egmondermeer voltooien, waar van het 450-jarig bestaan als polders in 2015 is gevierd. Toen ik in het oosten van het land woonde, kreeg ik op drachten met betrekking tot de geschiedenis aldaar. Het ging over uiteenlopende onderwerpen, zoals de geschie denis van de gezondheidszorg, muziekgeschiedenis, de handel in de tijd van de Hanze, de Patriotten, waterstaats geschiedenis, archeologie en molens. Voor twee Noord-Hollandse musea maakte ik archeolo gische tentoonstellingen met bijbehorende publicaties: Onder de hei voor het Goois Museum en De dubbele bodem voor het Zaans Museum. Bij de opdracht tot het schrijven van de dorpsgeschiedenis van Oldemarkt verdiepte ik mij onder anderen in de lokale economie, zoals de opkomst van de aardappel als volks- voedsel rond 1770. Hoe een onderwerp je kan beroeren, bleek toen ik daar voor een aardappelveld stond en de grootsheid van dat landschap ervoer. Ik vind het sowieso een leuke bezigheid om een landschap te interpreteren en kaarten van landschappen te recon strueren. Dan komen vragen op als: 'waarom loopt het hier omhoog?' of anderszins. Dergelijke interpretaties en reconstructies maakte ik ook bij het schrijven van Nollen, krochten, blinken: duintoponiemen tussen Wijk aan Zee en Camperduin (uitgegeven in 1995) en bij de inventari satie van culturele elementen in het Bergerbos. Soms word ik gevraagd, zoals voor het schrijven van een artikel voor de Bergense Kroniek of voor het maken van een canon ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Historische Vereniging Bergen. Voor museum Het Sterkenhuis werk ik mee aan de diverse tentoonstellingen en publicaties daarover. Maar er zijn ook manuscripten die blijven liggen; dat hoort ook bij mijn vak..." Hoe kom je aan je materiaal om over te schrijven? "Tijdens mijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam heb ik het ambacht van het 'kritisch speuren'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 21