het echtpaar Taets van Amerongen-van Reenen, betrok in 1953 het nieuwe gebouw op de plaats van het gesloopte Ulysses. Ook de VVV moest weer bijna van de grond af aan worden opgebouwd, waarbij het overlijden van de onver moeibare promotor Dirk Klomp, begin 1947, een nieuwe klap voor de organisatie betekende. Dat diens elan nog lang zou doorwerken, blijkt wel uit de breed gedragen ac tie voor behoud van de tram - al zou die in 1955 toch een bitter einde krijgen. Een ander, meer algemeen probleem vlak na de oorlog was de woningnood. Veel huizen wa ren gesloopt of onbewoonbaar geworden, maar evacués hadden recht op terugkeer en maakten daar gebruik van. Daaronder waren vele jonge gezinnen met een groeiend kindertal. De in 1948 ingestelde gemeentelijke Commissie Huisvesting vond in mr. Zeiler een nauwgezet secretaris. Vrijwel elke week werd vergaderd over de meest urgente gevallen en werden panden bezocht die voor inwoning in aanmerking kwamen, waarbij dankbaar gebruik werd ge maakt van de vooroorlogse lijsten van pensions en huizen met gemeubileerde verhuur. Besluit In hetzelfde jaar 1948 ging Zeiler een associatie aan met mr. Hessel Lesterhuis in Alkmaar, die hij als collega en me degijzelaar goed had leren kennen. Ook Lesterhuis was een sociaal bewogen advocaat, die zich in het bijzonder bezighield met jeugdzaken; later zou hij overstappen naar de organisatie Pro Juventute. De inkomsten waren op dat moment nog heel matig, en de in 1941 overeengekomen afdracht van de inkomsten uit de oude associatie aan mr. Judell ging nog tot en met 1949 door; toen was de laatste termijn keurig afbetaald. Herman Judell keerde zoals ge zegd niet meer terug naar zijn oude vak, en ook niet naar Bergen. Hij vestigde zich - symbolisch genoeg - in Baarn, waar hij in 1963 op 76-jarige leeftijd overleed. Mr. Frits maakte de zestig jaren als advocaat vol. Pas in 1998, toen hij al over de tachtig was, liet hij zich schrap pen van het tableau. Maar zelfs daarna ging hij nog regelmatig op de fiets naar het kantoor op het Ritse voort, waar hij uiteindelijk op 31 januari 2000 definitief afscheid nam van zijn opvolger in het ambt, Phil Klaver. Zes weken later, op 14 maart, overleed hij op minder dan een kilometer van zijn werkplek - in het ziekenhuis aan de Wilhelminalaan. 17 JUDELL EN ZEILER - EEN BERGENSE VERBINTENIS Frits Zeiler (rechts) en zijn nieuwe compagnon Hessel Lesterhuis (1916-1987), 1961. Bronnen en literatuur (in aanvulling op deel 1, Bergense Kroniek, november 2018, p. 17 e.v.) - Wichert ten Have. De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd, 1940-1941. Amsterdam 1999. - Archief van de afdeling Bergen van de Nederlandsche Unie (dit berust bij het Regionaal Archief Alkmaar). - Door mr. F. Zeiler als lid van de commissie Huisvesting ontvangen bescheiden, met door hem gevoerde correspondentie, rapportage e.d. (dit berust nog bij de auteur).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 19