Villa „DeD e>ihen",r vvaarln tijdelijk gevestigd 15 JUDELL EN ZEILER - EEN BERGENSE VERBINTENIS Hotel „Nessau-Beegen'\ Bergén aan Zee 1 Villa De Dennen, de (inmiddels verdwenen) villa aan het begin van de Parkweg in Bergen aan Zee, waar hotel Nassau-Bergen van 1946 tot 1953 een tijdelijk onderkomen had. worden gelicht. Verder hadden ze het in de kampen op zich niet slecht. Er was voldoende eten, ze konden brieven en pakketten ontvangen, er werden lezingen, cursussen en culturele avonden georganiseerd en er werd volop gedebatteerd over de opbouw van de maatschappij na de Bevrijding. De politieke 'doorbraak'-gedachte (die na de oorlog gestalte kreeg in de Partij van de Arbeid) is mede in deze gijzelaarskampen ontstaan. Na de eerste groep van ongeveer 300 man arriveerden er geregeld nieuwe groepen gijzelaars, maar er volgden ook vrijlatingen. Pogingen van de familie om Frits Zeiler vrij te krijgen - zelfs bij de burgemeester E.J. Voüte van Amster dam, die partijgenoot van vader C.F. Zeiler in de Bergense gemeenteraad was geweest - mochten niet baten. Mach teloos moest hij van achter prikkeldraad de berichten aan horen over de evacuatie van Bergen in 1943, die de familie en de a.s. schoonfamilie voor twee jaar terugbracht naar Baarn, en in hetzelfde jaar over de afbraak van het majes tueuze hotel Nassau-Bergen - het levenswerk van zijn vader en de plek waar hij geboren was. De praktijk in Alkmaar, die werd waargenomen door mr. C. Knook, verliep zien derogen. Eén keer was er een zaak waar hij zelf bij moest zijn - wat hem enkele dagen verlof opleverde. Ook familie bezoek en medisch onderzoek was toegestaan; daarvoor mocht hij begin 1944 een paar keer naar Den Bosch. In het kamp doodde hij zijn tijd met schrijven - een dagboek en vele honderden brieven -, met het organiseren van tentoonstellingen en thema-avonden, en met het volgen van cursussen. Hij leerde er Zweeds en hij bekwaamde zich in het portrettekenen onder leiding van professionele kunstenaars, zoals Karel van Veen. Zo kwamen tientallen portretten van mede-gijzelaars tot stand, onder wie de stedenbouwkundige Wieger Bruin, die in Bergen (en dus ook voor hem) geen onbekende was omdat hij vele bouw- adviezen had uitgebracht. Hervatting van de praktijk Na bijna twee jaar gevangenschap, op 20 april 1944, werd Zeiler uit het gijzelaarskamp vrijgelaten. Zes dagen later trad hij in Baarn in het huwelijk met Jeltje Kouwenaar, met wie hij zich al kort na zijn internering had verloofd. Het echtpaar ging wonen op een bovenhuis in Amsterdam, waar zij werkte bij Uitgeverij Strengholt aan de Leidse- gracht. Van daaruit werd de advocatenpraktijk in Alkmaar weer zo goed en zo kwaad als het ging hervat. Zolang het mogelijk was, reisde Zeiler enkele dagen per week heen en weer met de trein naar de praktijk in Alkmaar en in ge val van nood nam hij 'gewoon' de fiets. Veel zaken waren er niet - de praktijk was door de oorlogsomstandigheden behoorlijk verlopen. Maar zijn juridisch vernuft bleef men sen helpen. Zoals in het geval van de wanhopige vader en

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 17