Judell en Zeiler - een Bergense verbintenis Deel 2: 1940 - 1948 In de Bergense Kroniek van november 2018 stond het eerste deel van de beschrijving van de band tussen de Bergense families Judell en Zeiler. Jurist Herman Judell en hotelhouder C.F. Zeiler waren buren aan het Van Reenen- park en werkten jarenlang samen in het VVV- bestuur. De jonge mr. Frits Zeiler ging in 1938 een associatie aan met Judell op het advoca tenkantoor aan het Ritsevoort in Alkmaar. We hervatten het verhaal op 10 mei 1940. 12 FRITS DAVID ZEILER Al in de vroege ochtend van 10 mei 1940 werd Bergen op geschrikt door de oorlog, doordat het vliegveld in de Ber- germeer door de Luftwaffe werd gebombardeerd. In de dagen die volgden was het dorp zelfs even frontgebied, tot Nederland moest capituleren na dat nog veel zwaar dere bombardement op de stad Rotterdam. De kanonnen zwegen, de Duitse soldaten trokken verder het land in en bereikten op 17 mei de kust. Daarmee begon de Bezet ting, waarvan niemand wist hoe lang die zou duren en welke verschrikkingen die met zich zou meebrengen. Zo goed en zo kwaad als het ging hervatte iedereen zijn taak: bestuurders en ambtenaren, ondernemers en arbeiders, rechters en advocaten. Herman Judell, die onder de wa penen was geroepen, werd gedemobiliseerd en kon dus formeel zijn advocatenpraktijk samen met zijn compagnon Frits Zeiler hervatten. Het kwam er niet echt meer van. Judell was zeer aangeslagen, niet alleen door de oorlog maar ook door het verlies van zijn broer Paul, die daags na de capitulatie zelfmoord had gepleegd. Samen met zijn vrouw trok hij zich terug op een woonboot in Nieuwkoop. Huize Lomi aan het Van Reenenpark werd intussen ver huurd, onder meer aan de schrijver Victor van Vriesland. De Nederlandsche Unie Dat de Bezetting grote gevolgen zou hebben voor de samenleving, was voor velen niet direct duidelijk. De verslagenheid over de vlucht van koningin en regering was weliswaar groot, maar toen de Duitse militairen zich in het algemeen 'correct' bleken te gedragen en alle overheidsinstellingen gewoon bleven functioneren, was de (achteraf naïeve) gedachte 'dat het allemaal wel mee zou vallen' wijdverbreid. Wel was men beducht voor een machtsovername door de NSB. Die angst leidde tot een nationale politieke beweging: de Nederlandsche Unie met het motto 'Blijft Nederlander in de Nederlandsche Unie'. De officiële oprichting vond plaats op 24 juli 1940 door J. Linthorst Homan, J.E. de Quay en L. Einthoven, die zich als 'driemanschap' hadden laten inspireren door hun verre voorgangers na de ondergang van Napoleon in 1813. Terwijl andere politieke en maatschappelijke organisaties de één na de ander werden verboden of onder curatele gesteld, hoopten de oprichters op een verdediging van de Nederlandse traditie van verdraagzaamheid, tolerantie en respect binnen de nieuwe machtsverhoudingen. De beweging sloeg enorm aan en verwierf al snel een grote aanhang. De afdeling Bergen was een der grotere en telde op 1 november 1941 648 leden - bijna 10% van de bevolking. Velen van hen waren voordien actief geweest in andere idealistische groeperingen, zoals jeugdorganisaties en organisaties van vrijdenkers en Esperantisten. Secretaris werd mr. Frits Zeiler. De verharding van het Duitse regime werd al in de loop van het eerste oorlogsjaar duidelijk en daarmee nam de toch al geringe speelruimte voor de Unie af. Vaak wordt achteraf gezegd dat men al veel te veel mééboog, maar De woonark Meroti 2 in Nieuwkoop waarop het echtpaar Judell tijdens de oorlog woonde. Achterop deze foto staat een opdracht geschreven: 'Aan mijn vriend C.F. Zeiler, van Judell'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 14