zou naar de Ruïnekerk lopen..." Dit wordt echter niet door historici onderschreven en bij de laatste kerkrestauratie werden geen sporen van een tunnel teruggevonden. Kees verhaalt ook over het bestaan van een versterkt herenhuis op de plaats van Het Hof. Een voor historici al even omstre den verhaal, omdat daarvoor tot nu toe geen bewijzen zijn gevonden. Ook elders op het landgoed zijn nog oude restanten te zien, voor wie er oog voor heeft, vertelt Kees: "Aan de noordkant van de boerderij is nog een restant te zien van een gierkelder en tussen de bomen ligt nog een fundering van de oude plee. Tegenover de Zwarte Schuur ligt nog een hellingbaan in het water. Daarlangs werden in de tijd van de Van Reenens boomstammen die in de vijver waren 'gewaterd' de schuur in getrokken waar de houtzagerij was. Aan de voorkant staat nog een teerkoker om palen te teren." Verhalen over de Van Reenens Ook al woonden de Van Reenens al lang niet meer op het landgoed toen Kees er kwam, van Jan en Kobus Akerboom, die in de boerderij woonden, hoorde hij veel verhalen over de Van Reenens, vooral over hun zuinigheid. Zo is er een verhaal van hun vader Siem Akerboom, die meer dan vijftig jaar als tuinman bij de Van Reenens in dienst is geweest. Op een dag trok hij de stoute schoenen aan en zei tegen Jacob van Reenen: "Weet je dat ik hier al voiftig jare werrek?" "Ja", had Jacob gezegd "dus dan heb je al heel wat bij mij verdiend." De familie Akerboom was al vroeg in het bezit van een radio en de Van Reenens niet. Op een dag, toen de radio een toespraak van de koningin zou uitzenden, wilden de Van Reenens graag bij Kobus naar de radio luisteren en kwamen daarom op 'theevisite'. Piet Timmerman, oud-medewerker van de Volkshoge school, zei eens over de Van Reenens: "Zij zijn eigenaar van de waterleiding, maar zelf hebben ze maar één was tafel." Toen de Volkshogeschool het gebouw in 1946 betrok, stookte Abeltje van der Wal het fornuis nog met turf en hout en moesten er in de winter nog dagelijks veertien kachels worden aangemaakt. Hoewel hij niet goed meer zag, werkte Jacob van Reenen tot op hoge leeftijd in zijn timmerwerkplaats de Zwarte Schuur. Daar stond een grote elektromotor, die een as aandreef die langs het plafond liep, met naar elke ma chine een aandrijfriem, die per machine werd gespannen. Dus die grote motor draaide ook als er een klein gaatje geboord moest worden. Uiteindelijk zijn al deze machines helaas bij het oud ijzer beland. Kees' kennis blijft Met het vertrek van Kees in 2015 ging zijn kennis niet verloren: hij heeft in de loop van de tijd veel workshops en cursussen gegeven over het biologisch kweken van groente en kruiden. Na zijn afscheid hebben bewoners van Scorle- wald zijn taak met veel toewijding overgenomen. De oogst wordt nog altijd geleverd aan de keukens van Blooming. Kijklaan Kees wil nog iets kwijt: "Ik ben niet blij met het plan van de provincie om de kijklaan voorbij Het Hof door te trek ken, zelfs over het ecodorp. Ik zal je vertellen waarom: oorspronkelijk zou het hoofdgebouw van Het Hof recht voor de brug aan de zuidzijde gebouwd zijn. Dat zou dan de afsluiting van de kijklaan geweest zijn. Een kijklaan loopt altijd recht naar het hoofdgebouw. Dus als je het zou willen aanpassen, dan zou er een kijklaan in de rich ting van de Mosselenbuurt moeten lopen, met aan het eind bijvoorbeeld een theehuis. Of (hier spreekt de tuin man, red.) een paar rode beuken als afsluiting." De tunnel voor de brug dichtgemetseld. Omdat Blooming de kennis van Kees niet verloren wilde laten gaan, zijn er voor het afscheid van Kees door Chris Houtman enkele filmpjes over de 'tuinheer van Bergen' gemaakt. Hierin vertelt Kees over zijn liefde voor de tuin van Het Oude Hof. De filmpjes zijn te zien op youtube, zoek op 'Kees Bos, Hof, Bergen'. Restauratie van de brug in 1978. Foto's collectie Kees Bos. 11 KEES BOS, HEER VAN DE HOFTUIN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 13