De veiling van een herberg Oorspronkelijk stond hier een van de vele herbergen die Bergen rijk was. Daar had tot enige jaren voor ons verhaal begint Margaretha Nanne achter de tap gestaan. In 1877 was er brand geweest. De herberg werd toen door Willem Jak, herbergier te Bergen, in openbare veiling gebracht in de ruïneuze staat waarin het etablissement zich bevond, met inbegrip van de verzekeringsuitkering. Huizenverkoop in die tijd ging primair via veilingen en zeker in de regio niet of nauwelijks via makelaars. Op 5 februari 1879 verkoopt Jak ten overstaande van notaris Mattheus Gouverne bij publieke veiling het volgende: Het huis waarin herberg met tuin en erf en verdere aanhorigheden aan de Heerenweg (1220 m2) te Bergen Twee stukken bouwgrond als tuin, eveneens aan de Heerenweg (810 en 960 m2) Na opbod en mijn bedraagt de verkoopprijs 2.420, uiterlijk na zes weken te voldoen ten kantore van de notaris. Voor dit bedrag wordt Gerrit Brakenhoff te Bergen, zonder beroep, de eigenaar. De verkoopakte geeft een mooie indruk wat een herberg toen aan interieur bevatte. Want Brakenhoff verbindt zich om voor een bedrag van 500 tevens af te nemen: Een biljart, drie ballen, keuen en rek voor 200 Drie tafels, twaalf stoelen en een kachel voor 60 Een handkar en gortlade voor 100 Drie lampen, drie paarse gordijnen, drie hortjes, een wijnbank, twee zitbanken, twee stellingen, vier kannen, zeven karaffen, vier trechters, twintig bierglazen, vier en twintig wijnglazen en kelkjes, achttien glazen (roemers), ongeveer honderd flesonderkruiken, twee balansen, tien koperen schalen, maten en gewichten en enige bussen en laden voor 140. Koper Gerrit Brakenhoff was de toenmalige eigenaar van Het Wapen van Bergen op de hoek van de Breelaan en de Vijverlaan. Prominente Bergense ingezetenen hadden hem gevraagd een tweede kolfbaan aan te leggen; ze wilden hun geliefde sport niet meer in De Rustende Jager uitoefenen na een ruzie met de herbergier. Brakenhoff ging op het voorstel in en verbouwde de herberg tot overdekte kolfbaan. Die werd in 1880 geopend. Elij doopte hem 'De Vriendschap'. Kolf is een sport die oorspronkelijk buiten werd gespeeld op lange banen. In 1769, op het hoogtepunt van de populariteit van het spel, telde Amsterdam niet minder dan 190 kolfbanen, waarvan 31 overdekte. In West-Friesland is het spel nog lang populair gebleven. De op 13 mei 1885 opgerichte, inmiddels Koninklijke Nederlandse Kolfbond organiseert nog steeds Nederlandse kampioenschappen. Een onmisbaar element in de populariteit van de sport waren ongetwijfeld de tafeltjes op de houten vlonders om de cementen baan, waar men onder het genot van een drankje naar het spel kon kijken. Daar lag dus het belang van Gerrit Brakenhoff. De Rustende Jager had al tientallen jaren een Hoek van Zuilenhof eind 19de eeuw. Het verkeersbord aan het begin van de Loudelsweg vermeldt: Maximum snelheid niet harder dan draf. (bron: Piet Mooi]) kolftraditie en Gerrit trachtte te concurreren tegen de nieuwe kolfbaan die daar in 1876 was gebouwd. Helaas, bij hem bleven de klanten uit. De Bergenaren die hem tot zijn avontuur hadden aangezet hadden inmiddels hun geschillen bijgelegd en gingen weer naar de 'Rus'. Trouwens, wat had je zonder recommandatie aan een kolfbaan ver buiten het eigenlijke dorp en in een dunbevolkte, arme buurt? Gerrit leende in 1882 nog eens 6000 van een Alkmaarse, maar hij kon de verplichtingen van zijn lening niet nakomen en zijn geldschieter vroeg in 1884 zijn faillissement aan. Op 4 maart 1884 vindt voor notaris De Lange uit Alkmaar weer een veiling plaats, in de herberg De Vriendschap zelf. Het verzoek komt van F.J. Theissling, koopman te Alkmaar. Hij treedt op als gemachtigde van zijn moeder, Anthonia Micklinghoff, weduwe van J.C. Theissling. Zij is de hypothecaire schuldeiseres van Gerrit Brakenhoff, die nu als beroep kastelein opgeeft. De hypotheek dateert van 21 juni 1882. Uit de akte blijkt dat hij zijn hypotheekgevcr onherroepelijk heeft gemachtigd in geval van wanbetaling tot openbare verkoop over te gaan. Deze keer wordt in veiling gebracht: Een huis ingericht als herberg, genaamd De Vriendschap met kolfbaan, stalling, erf en tuin (2990 m2), gelegen aan de Heerenweg (nu Oude Bergerweg) te Bergen. Een huis ingericht als herberg met stalling en erf, groot 660 m2 en genaamd Het Wapen van Bergen, gelegen aan de Breelaan te Bergen. Het hoogste bod voor De Vriendschap komt van Theissling zelf en bedraagt 2805. Het hoogste bod voor Het Wapen van Bergen bedraagt 2610; bieder is de Bergense timmerman Hendrik Hilbrand. Hierna worden beide panden gezamenlijk, 'in massa' heet het in de akte, geveild. Het hoogste bod is weer van Theissling: 5505. Vervolgens verklaart deze de beide panden aan zichzelf toe te wijzen ...en deze toewijzing aan te nemen onder voorbehoud om binnen den wettelijken termijn zijn lastgever te noemen. De koper geniet als hoogste bieder 171,25 strijkgeld voor De Vriendschap en 85 voor de beide percelen samen. Strijkgeld was het bedrag dat toekwam aan de hoogste bieder als beloning voor het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 4