De familie Maschmeijer en 'Zuilenhof' HERMAN GELENS EN BOB VAN DE GRAAF Aan de Oude Bergerweg hoek Loudelsweg staat, eigenlijk heel onopvallend, een grote villa. Voor menig Bergenaar heeft hij iets geheimzinnigs. De voorgevel ligt verscholen achter klimop, het hele huis achter een heg van hulst. Het is een prachtig pand zonder opsmuk. Het is dan ook door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als beschermd monument 'vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een tot koopmanswoning verbouwde herberg uit het einde van de negentiende eeuw met als bijzonderheid de twee zuilen-veranda's'. In het boek Bergen, dorp vol monumenten van Frits David Zeiler wordt het huis als volgt beschreven: 'Groot burgerwoonhuis met symmetrisch front, opgetrokken uit baksteen doch met een zandstenen voorgevel. Voordeur met fraai siersmeedwerk, daarboven sierlijke dakkapel. Brede houten daklijst aan de voorzijde, puntgevel bekroond door makelaar aan de achterzijde. Dak van grijze oud-Hollandse pannen. De lange zijde ligt langs de Loudelsweg. Aan de zuidkant bevindt zich de tuinkamer met waranda, versierd met zuilen afkomstig van de oude korenbeurs in Amsterdam. Het huis wordt in tweeën gedeeld door een lange gang. De muren zijn grotendeels begroeid met klimop. Door heggen van de openbare weg afgescheiden en gelegen in een ruime tuin, beheerst dit statige huis het kruispunt Oude Bergerweg Loudelsweg-Oosterweg. Aan de zijkant is een forse tuin zichtbaar, met wat uitgegroeide bomen.' Dit verhaal gaat 130 jaar terug in de geschiedenis van het huis en van het merendeel van zijn bewoners, de familie Maschmeijer en hun erfgenamen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 3