Bergense Kroniek Tijdschrift van de Historische Vereniging Bergen NH Themanummer 7 - Februari 2008 Redactie: Rein van der Sluijs, voorzitter, telefoon 072-589 46 17 Bert Veer, hoofdredactie Maria Smook, eindredactie, telefoon 072-589 61 10 Steven de Wit, secretaris, (gegevens: zie redactieadres) Job Hardeman Marijke Kirpensteijn Trees Staarink-Bruinsma Ru Waalewijn Redactieadres: Steven de Wit Dokter van Peltlaan 20 1861 KC Bergen NH telefoon 072-581 21 59 e-mail: redactie@hvb-nh.nl Vaste medewerker: Piet Mooij Basisontwerp: Gustaaf Verburg t Technische realisatie: Uitgeverij De Coogh.Tuitjenhorn Vormgeving, lithografie en druk: Dékavé, Alkmaar niets uit dit tijdschrift mag worden gekopieerd of anderszins overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. ISSN 1380-376X De themanummers van de Bergense Kroniek verschijnen onregelmatig. Leden van de vereniging ontvangen de Bergense Kroniek en de themanummers gratis. Illustratie omslag: De zijtuin van Zuilenhof met de stal, die later werd verplaatst naar Oude Berger weg 11, omstreeks 1887 (bron: mevrouw Eisma-Bor). Achterzijde: Zuilenhof anno 2007 (foto Herman Gelens). Historische Vereniging Bergen NH, opgericht 15 juni 1993 Bestuur Niek Weel, voorzitter Hans Waanders, secretaris, (gegevens: zie verenigingssecretariaat) Marry Ranzijn, penningmeester Leo Rotthier, vice-voorzitter Stella Schrijver Rein van der Sluijs Herman Gelens Pieter van Dijk Vacature Verenigingssecretariaat: Hans Waanders Kloosterlaan 21 1861 SB Bergen NH telefoon 072-589 94 57 Website www.hvb-nh.nl Websitebeheer: Fred Jostmeijer telefoon 072-581 28 85 Ledenadministratie: Herman Gelens Kogendijk 71 1862 XC Bergen telefoon 072-811 00 22 e-mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de ledenadministrateur Herman Gelens (zie hierboven). De contributie bedraagt 14,50 per jaar, méér mag ook; leden buiten Bergen 18,50. Postbanknummer van de Historische Vereniging Bergen NH: 76 62 79

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 31