Van de redactie Zoals het woord 'themanummer' al aangeeft, kiest de redactie er zo nu en dan voor aan bepaalde onderwerpen meer aandacht te besteden dan gebruikelijk. Het onderwerp van zo'n themanummer geeft daar in de meeste gevallen aanleiding toe: het overstijgt in belang en in omvang het niveau van het gemiddelde Kroniekartikel. De onderwerpen voor een themanummer kunnen nogal uiteenlopen. In dit geval was het ons erelid Bob van de Graaf die de redactie tipte dat er ergens nog een artikel half af op de plank moest liggen: 'Familie Maschmeijer en Zuilenhof', een onderwerp waarvoor hij al veel werk verzet had. Daarmee was nog niet direct duidelijk dat het om iets ging dat zich voor een themanummer zou lenen. Maar ook Histon voorman Herman Gelens werd door het onderwerp gegrepen en de beide auteurs begonnen steeds enthousiaster van hun ontdekkingen verslag te doen. Bij hun onderzoek kregen ze alle medewerking van de kleindochters van August Maschmeijer, in het bijzonder van de huidige bewoonster van Zuilenhof: mevrouw Eisma-Bor. Het resultaat van hun inspanningen is, dat nu betrekkelijk kort na 'Polders rond Bergen' een zevende themanummer voor u ligt. De redactie bedankt de beide auteurs voor deze fraaie en interessante uitgave waarmee de HVB weer een aardige bijdrage aan de lokale geschiedenis heeft geleverd. Hopelijk heeft u zich aan de hand van de teksten en de illustraties een duidelijk beeld kunnen vormen van dit bijzondere pand, van zijn bewoners en van hun tot nu toe onderbelichte bete'kenis voor Bergen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 30