DE FAMILIE MASCHMEIJER EN 'ZUILENHOF' Legenda Br o Op dit gedeelte van de WV-kaart uit 1928 zijn de locaties aangegeven die in de geschiedenis van de familie Maschmeijer een rol hebben gespeeld. Ingetekende perceelgrenzen zijn gestippeld aangegeven. 1 Zuilenhof, Heerenweg/Bergerweg/nu Oude Bcrgerweg 2, hoek Loudelsweg. Het perceel was in 1885 kadastraal bekend als A 844 2 De moestuin van de Maschmeijers 3 De stolpboerderij, in 1908 woning en atelier van Colnot en Filarski, door hen 'Plein Air' genoemd 4 Het koetshuis, later woning 5 Kapberg, later woning. Gedekt met grijze pannen, waarin het jaartal 1888 en de naam Zuilenhof te lezen zijn 6 Vijf woningen van werknemers in de kalkzandsteenfabriek 7 De Witte Schuur, vanaf 1910 'Heiligdom voor de Edele Kunsten' en woning met atelier van Colnot en Filarski; later de rijwielfabriek Enos en daarna de smederij van Joop Martin 8 Halte Oostdorp 9 Van Borselenlaan 14, met aangrenzend tuin en bosgebied 10 Natteweg 22, door de Bcrgenaren 'De Heerlijkheid' genoemd 11 De beoogde locatie van de r.k. begraafplaats 12 Woning van de musicus Dirk Happee aan de Natteweg 13 'De Kunsttempel', in 1923 woning, atelier en expositieruimte van Dirk Filarski 14 Kwekerij The Nurseries Ltd. van Ruben Elion 15 De kalkzandsteenfabriek met de kruising van smalspoortje en trambaan. Het project werd gebouwd op grond die August Maschmeijer in 1899 had gekocht. De meeste percelen rondom de fabriek, ook die waar de tram zou gaan rijden, waren zijn eigendom. 1 Gesprekken met mevrouw E. Eisma-Bor, mevrouw A. Maschmeijer, mevrouw M. Versteegen-Maschmeijer, mevrouw L. In 't Veld-Haitink, de heer en mevrouw R. en G. Meyer, mevrouw G. de Bruijn, de heer J. Ranzijn Herinneringen, opgeschreven in 1940 e.v. door Rudolf Maschmeijer In Memoriam A.J.H. Maschmeijer Jr. Mevrouw Aranca Maschmeijer, Deventer 125 jaar Filharmonisch Orkest 'Mozart' 1878-2003, Gerda de Bruijn Bergens fabrikaat: industriële bedrijvigheid in Bergen (NH)in de 20ste eeuw, Frits David Zeiler, Gemeentemuseum Het Sterkenhuis, Bergen NH, 2001 Gemeenteraadsverslagen 1898-1917, Secretarie archief Bergen NH 1811-1921, inventarisnr's 19-21, Regionaal Archief Alkmaar Archief Amsterdamsche Werkmansbond 1868-1918, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam Gravure van de Korenbeurs, Gemeentearchief Amsterdam Artikelen in de Alkmaarschc Courant en De Duinstreek van onder anderen Ed Dekker en Henk Jellema Tussenresultaten Werkgroep Historisch Kadaster onder auspiciën van Henk Min Bergens nieuws 100 jaar geleden, A.A. Veer, Bergense Kroniek, november 1997 Het leven en werken in de oude buurtschap Oost dorp in de eerste helft van de vorige eeuw: Simon Schaper, Bergense Kroniek, november 2000 De buurt waarin wij woonden - De Oosterweg en omgeving, Joop Ranzijn, Bergense Kroniek, november 2001 D.FI.W. Filarski: Zwervend schilder van de Bergense School, Rence Smithuis, Warnsveld, Terra, 2005 De eerste kunstenaars in Bergen (NH) rond 1900, Frits David Zeiler, Krancnburgh Cahier 9, Bergen NH, Museum Kranenburgh, 2000 Met bijzondere dank aan Ron Wessels, Flenk Min, Kees Briefjes, Pieter van Dijk, Piet Mooij, Allard Willemier Wcstra

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 29