DE FAMILIE MASCHMEIJER EN 'ZUILENHOF' burgemeester trad daarbij zelf op als projectontwikkelaar, en met een duidelijke visie. Hij stelde eisen aan de bebouwing, maar ook aan de personen die grond van hem mochten kopen. Voor Bergen aan Zee gold zelfs een duidelijke ballotage die pas laat is opgeheven. Uit één van zijn hobby's ontstond de Zwarte Schuur. Zijn 'nalatenschap' is onder andere terug te vinden in de zogenaamde welgestelden- wijken. Maschmeijer zat er heel anders in. Zijn grond was belegging. Hij verdiende zijn geld elders. Hij kocht, maar exploiteerde niet. Hij zorgde wel dat de waarde behouden bleef; bijvoorbeeld: geen waardevermindering door de nabijheid van een begraafplaats! Af en toe verkocht hij, om kunstvrienden een plezier te doen. De enige panden die hij in Bergen bouwde waren de Witte Schuur (al lang weer afgebroken) en Van Borselenlaan 14. Daarnaast stichtte hij een fabriek, een mislukt project. Als industrieel mislukt, als koopman meer dan geslaagd. Zijn zakentalent werd geërfd door zijn oudste zoon. Maar die was Amsterdammer, geen Bergenaar. Zijn jongste dochter koos voor een bestaan buiten Bergen, zijn tweede zoon en zijn oudste dochter bleven in Bergen, maar dat waren geleerden, geen zakenlui. Zo kwam het dat na Maschmeijers dood zijn land niet zakelijk beheerd werd. Het onderhoud werd aan de pachters overgelaten. Van gerichte exploitatie of ontwikkeling was geen sprake. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de gemeente belangstelling voor de grond om huizen te realiseren. De Maschmeijers werkten hier loyaal aan mee en verkochten hun land voor schappelijke prijzen. Op die grond verrezen de nieuwe Bergense wijken. Geen villa's voor welgestclden, maar wijken voor gewone Bcrgenaren. Huizen die in de jaren 1950-80 voor velen in Bergen bereikbaar werden. Dat vormde als het ware de 'nalatenschap' van Maschmeijer. De aandacht voor de kunsten was een andere activiteit van Maschmeijer die niet door zijn nazaten als erfenis werd voortgezet. Gelukkig namen Piet Boendermaker en Dirk Klomp de vaan over. Zou De Bergense School zonder de initiatieven van Maschmeijer zijn ontstaan? De gemeente profiteert nog steeds van het imago als kunstenaarsdorp dat kort na de eeuwwisseling van 1900 ontstond. Je zou kunnen zeggen dat de gewone man en de kunstenaar van de rijkdom van Maschmeijer hebben geprofiteerd. Met het beeld dat een studie van zijn leven en werken heeft opgeleverd kun je concluderen dat hij niet anders gewild zou hebben.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 27