h 'Zeeuwsche familie' Schilderij van Frieda Mielziner (Mevrouw Rutgers van der Loeft). 'Spontaan, in frissche kleuren opgezet werk. Onze visschers genoten haar bijzondere belangstelling' (Dirk Klomp, 1943). in die tijd echter niet toe dat huurders moesten wijken voor eigenaren; maar voor militairen die terugkwamen uit het buitenland gold die regel niet. Hoewel de gemeente de Van Alphens drie maal een huis aanbood, bleven ze gewoon in Zuilenhof wonen. De Eisma's lieten het er niet bij zitten en begonnen te procederen. Daarvoor warén drie jaren nodig. In die tijd woonden ze in een gedeelte van het huis, dat daartoe met een tussenwand in tweeën was gedeeld. Toen pas besliste de rechter dat zij hun eigen huis zonder inwoning mochten bewonen. Kort nadat het huis was opgeknapt in 1974, overleed Jacob Eisma. Nu woont mevrouw Eisma al weer meer dan dertig jaar in het opvallende huis, dat de naam Zuilenhof draagt. Een naam waarin het zakeninstinct van haar grootvader voortleeft. Een man die slim in zaken was, daar rijk van werd, maar zich ook inzette voor de gewone man. Die de moeite nam zich voor Bergen in te zetten. En daar een indruk van no nonsense heeft achtergelaten. Zijn kleindochter heeft op een fantastische manier meegewerkt aan het tot stand komen van dit artikel. Bijna alle Bergense foto's komen uit haar persoonlijk archief. Ook danken wij mevrouw Eisma-Bor van harte voor de ontvangst en de leuke details die ze over haar familie wist te vertellen. Frieda Mielziner. (bron: kleinzoon E.N.R. Ruif) Thekla van Leeuwen-Bor Thelda Bor woonde tot haar huwelijk bij haar ouders aan de Van Borselenlaan 14 en oefende daar haar fysiotherapie praktijk uit. Ook haar kinderen hadden een sterke band met hun grootouders. Na de dood erfde zij het huis, restaureerde de fundering en verbouwde het enigszins in de hoop dat haar man, die bij de rechterlijke macht was, in Alkmaar zou worden geplaatst en zij dan zo nodig voor tante Hanni zouden kunnen zorgen. Dat lukte echter niet: haar man werd tot hoofdofficier van justitie in Breda benoemd, zodat zij Van Borselenlaan 14 moesten verkopen. De betekenis van Maschmeijer voor Bergen Aan de westkant van Bergen woonde de heer van Bergen, Jacob van Reenen. Daar had hij zijn bezit, meest bos- en duinland. Aan de zuidkant ontwikkelden de zusters Ursulinen hun terrein met klooster, kerkelijke en onderwijsvoorzieningen. Aan de oostkant woonde August Maschmeijer; hij bezat daar na verloop van tijd 140 ha, voornamelijk boerenland. Gezamenlijk bezaten de drie grootgrondbezitters het grootste deel van de oude gemeente Bergen. Van Reenen moest zijn bezit exploiteren. Zo ontstonden Bergen aan Zee, toegankelijk gemaakt door de Zeeweg en de tramlijn, en het Van Recnenpark. De

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 26