DE FAMILIE MASCHMEIJER El\l 'ZUILENHOF' 23 Mevrouw Eisma-Bor in 2007. (foto: Herman Gelens) Jan, logeer je weer eens in Bergenwaarop hij antwoordde: ik logeer bier niet, ik woon bier!. Na het pensioen van Jacob vestigden de Eisma's zich weer in Bergen. Ze hadden het eigendom van Zuilenhof geërfd, maar het huis was verhuurd, eerst aan een paar dames die het huis weer onderverhuurden, toen aan één van deze onderhuurders. Dit was kolonel b.d. Rutgers van der Loeff, die er na de wapenstilstand van 1945 was komen wonen met zijn vrouw, de schilderes Frieda Mielziner, in kunstkringen geen onbekende. Dirk Klomp geeft in In en om de Bergensche School een indruk van haar schilderwerk, dat vooral Volcndammer en Zeeuwse schippers weergeeft. Klomp noemt haar mevrouw Rutgers van der Loeff - Melringen, om veiligheidsredenen zoals haar kleinzoon aangeeft, want hij schreef in 1943. Zij stierf al in 1948. Haar schilderwerk bleef in Zuilenhof hangen tot genoegen van haar man. De kolonel kende Bergen nog uit de mobilisatietijd 1939-1940, toen hij er gelegerd was. Als huurder van Zuilenhof onderverhuurde hij het huis vervolgens weer aan een uit Indië gekomen familie Van Alphen, die hem tot zijn dood verzorgde. Na de dood van Rutgers van der Loeff eisten de Eisma's hun huis op. De regels voor de woningnood stonden Kolonel b.d. Rutgers van der Loeff. (bron: kleinzoon E.N.R. Ruif)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 25