DE FAMILIE MASCHME1JER EN 'ZUILENHOF' Irma Maschmeijer als klein meisje in de boerderij aan de Oude Bergerweg 9 met haar neef Marinus Goude. (bron: mevrouw Eisma-Bor) Irma als jong violiste, (bron: mevrouw Eisma-Bor) 21 diende. Mevrouw In 't Veld herinnert zich dc sfeer in het huis met de roodwitte luiken. En dat ze regelmatig speelde met Thekla Bor, de dochter van Irma Maschmeijer, in de aangrenzende tuin. Hoe Thekla Maschmeijer en mevrouw Haitink de liefde voor literatuur deelden. Thckla's vriend professor Gallas was een groot muziekliefhebber. Hij nam de zoon van de familie Haitink als kind al meermalen mee naar de Matthaus Passion. Ja, zo begint dat... Thekla is nooit getrouwd. Na de dood van haar moeder wilde ze niet in Zuilenhof blijven wonen en trok in bij haar broer Rudolf aan de Natteweg. Zuilenhof werd toen verhuurd. Ze stierf, 82 jaar oud, in 1970. Irma Maschmeijer Irma, de jongste dochter van Maschmeijer, onderhield goede relaties met de Bergenaren. Ze ging naar Alkmaar op school, te voet; maar écn dag in de week liep ze achterstevoren, want op die dag reed de schillenboer haar achterop en dan mocht ze meerijden. Zij was muzikaal en studeerde viool en later zang, in Osnabriick. Dc musici uit die tijd die het huis bezochten vormden natuurlijk ook een inspiratie. Haar dochter noemt mensen als haar nicht, de zangeres Meta Rcidel, de violist Sam Swaap, de zanger Thom Denijs (wiens vrouw Emmy in Bergen aan Zee het kinderpension 'Kraaiennest' dreef) en Mies en Lien Spoor, dochters van André Spoor, die van 1895-1904 tweede dirigent was van het Concertgebouworkest. Ook de pianiste Jo Collard, echtgenote van Tom Collard die arts was in Krommenie, was een huisvriendin. In 1914 fietste een pasbenoemde jonge militair Bergen binnen. Hij moest dienst gaan doen bij het interneringskamp op de Vinkenbaan. Toen hij langs Zuilenhof reed zag hij de Maschmcijers op de veranda. Dat leek hem wel een mooie familie om bij ingekwartierd te worden. Zowaar, het lukte! Deze militair, Coos Bor, werd in 1917 officier. Op 12 juni 1919 trouwde hij met de jongste dochter des huizes. Zij volgde hem waar het werk hem bracht en verdween zodoende uit Bergen, zeer tot haar genoegen, want ze hield eigenlijk niet van Bergen. Meestal woonde het echtpaar op de Veluwe. Hun huis in Bergen, Van Borselenlaan 14, werd dan verhuurd als zomerhuis, zoals gezegd meestal aan de familie Haitink. Voor militairen waren de jaren na de Eerste Wereldoorlog niet zo best. Men had ze minder nodig en het leger bedacht in 1927 een regeling om militairen op non-actief te stellen. Dat spaarde geld. Velen, vooral zij die opgroeiende kinderen hadden, konden van hun uitkering niet rondkomen. Coos Bor daarentegen was een ondernemend man. Hij hoefde niet op non-actief, maar door te ruilen met een ander kwam hij toch in dc regeling. Hij kocht een 'Gut', een grote boerderij in Oostenrijk en ging daar boeren. Dochter Lisette, geboren in 1923, had er de tijd van haar leven! In 1928 werd een tweede dochter Thekla Laetitia er geboren. Toen kwam ook Hanni Rcither, dochter van een bevriend gezin, als 18-jarige pleegdochter in het gezin. Reeds in 1930 echter werd Coos Bor weer opgeroepen. Dat ging hem te ver: hij had net zijn bedrijf een beetje op poten. Besloten werd dat hij nog op non-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 23