fr liiilfiiil DE FAMILIE MASCHMEIJER EN 'ZUILENHOF' w ff Een van de trappalen in Van Borselenlaan 14, nog voorzien van de Swastika, (foto: Herman Gelens) symbool dat toen in zwang was als oosterse versiering. Die leidden ertoe dat het huis later in de wandeling de naam 'De Swastika' kreeg. Na de oorlog bleven er alleen in huis nog swastika's over. De huidige eigenaar Rob Meyer laat nog zien dat het hek aan de voorzijde om de tuin gemaakt is van houten latten die afkomstig zijn uit de verpakking van de naaimachines; goed materiaal, dat gooide August Maschmeijer niet graag weg! Rudolf Maschmeijer en zijn vrouw Jo kregen drie kinderen: Augusta (1913), Willem (1915) en Marianne (1918). Mevrouw Marianne Versteegen-Maschmeijer vertelt: Mijn vader bad zijn leven lang een slechte gezondheid. Hij was maagpatiënt, stond op dieet en is meermalen behandeld. Hij studeerde graag en vist ongelofelijk veel. Wat hij niet wist zocht hij op. Zijn kennis kon hij heel goed overdragen. Hij was uiterst geduldig, soms zelfs langdradig. Een echte leraar. Aardrijkskunde was zijn liefloebberij. Helemaal geen zakentnan. Wel ieynand die altijd goed contact had met zijn klanten. Maar ook met zijn collega's. Zo werd hij bijvoorbeeld voorzitter van de vakvereniging van naaimachinehandelaren. Voor de Bergense politiek was hij herhaaldelijk gevraagd, maar dat trok hem niet. Hij was niet godsdienstig, zelfs wars van godsdienst. Toen Marianne vijf jaar was verhuisde de familie van de Van Borselenlaan 14 naar de Natteweg 22. Dat huis had vader Rudolf geheel naar eigen inzichten laten ontwerpen. Iedereen in de familie vertelt wat een mooi huis het was. Opvallend punt: Bergenaren noemen het 'De Heerlijkheid...' Bouwtekening Van Borselenlaan 14. bron: familie Meyer) Van Borselenlaan 14 in 2007. (foto: Herman Gelens) zakenman te worden werd Rudolf het toch, eigenlijk meer doordat zijn broer te grote ambities en vaardigheden had voor het bedrijf van zijn vader. Bij gelegenheid van zijn huwelijk met Jo Buekers in 1909 kreeg Rudolf van zijn vader een huis, Van Borselenlaan 14. August sr. had daarmee echter een dubbele bedoeling. In die tijd had de katholieke kerk namelijk plannen een begraafplaats te stichten op het aangrenzende terrein, nu de Van Peltlaan. Dat zou het terrein van August sterk in waarde doen verminderen. Door op zijn terrein een huis te bouwen bereikte hij dat de wettelijk verplichte afstand tussen de geplande begraafplaats en de bebouwing zo gering werd dat de kerk van de plannen moest afzien. Het huis werd gebouwd door Jan Groenland, dezelfde plaatselijke timmerman die eerder de verbouwing van Zuilcnhof voor Maschmeijer had verzorgd. Hij decoreerde het met hakenkruisen, een boeddhistisch IWfliïsSi!)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2008 | | pagina 19