Het soldatenleven in Bergen aan Zee tijdens de mobilisatie van 1939-1940 JAN HAGEMAN EN HANS BOUWER Tijdens een onderzoek naar de Deutsche Ferienkolonie en haar bewoners in Bergen aan Zee, bleek dat er weinig informatie was over de periode 1939-1945. Het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) werd daarop door ons benaderd. Zij bleken in het bezit te zijn van een kopie van het dagboek van de Groningse korporaal J.H.Th.J. Westen, die eind 1939 in Bergen aan Zee gelegerd was. Via een korte genealogische route zijn we in contact gekomen met twee zonen van korporaal Westen, Harry en Hans, die het originele dagboek in hun bezit hebben. Hieruit hebben wij inderdaad enige informatie over de Deutsche Ferienkolonie verkregen. In de inleiding van het dagboek Mijn Belevenissendeel 1: De Oorlog, foto's en tekeningengeeft Westen een goede sfeertekening van de vooroorlogse maanden in Bergen aan Zee. Vanuit zijn woonplaats Bedum werd hij ingekwartierd in hotel pension Bakhuis aan de Pier Panderstraat. Deze hele straat werd in november 1943 door de Duitsers met de grond gelijk gemaakt. De vóórmobilisatie De toenemende spanning in Europa, eind jaren dertig van de vorige eeuw, liet ook de gemeente Bergen niet onberoerd. Om enigszins voorbereid te zijn op een militaire interventie werd op 24 augustus 1939 de vóórmobilisatie afgekondigd. Hotels en pensions in Bergen aan Zee werden ontruimd om plaats te bicden aan de legering van duizend militairen van het 12c Depotbataljon Infanterie (in opleiding) uit Groningen, onder bevel van kapitein J.D. van der Waall. Op deze 24e augustus arriveerden de eerste 38 infanteristen als kwartiermakers. Op 29 augustus werd de algehele mobilisatie afgekondigd en op 1 september volgde de staat van beleg. In die tussentijd arriveerden ook nog eens duizend man van de kustwacht van het 10° Depot Grensbataljon, een detachement van de marine en een bataljon infanterie. In totaal werden ruim 2000 man in Bergen aan Zee gelegerd. Ook particuliere woonhuizen werden gevorderd om de vele militairen te kunnen huisvesten. Na de oorlog waren al deze huizen aan de Pier Panderweg met de grond gelijk gemaakt. (Collectie Piet Mooy)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2007 | | pagina 25