In Tuindorp waren veel middenstanders gehuisvest. Aan de Colnotweg had je de peterolieboer Boogaard (peterolieboer was een uitdrukking in de volksmond). Even verder had Van Diepen een stuca- doorsbcdrijf. Op de hoek Kogendijk is de winkel van Gerben Bosnta met alles wat je elders niet kan kopen. Gerard Roosloot had aan de andere kant van de weg een 'doe het zelve' winkel. Daartegenover was de kruidenierswinkel van J. Kuiper en twee huizen verder sigarenmagazijn Hoogland annex tabakswinkel. Schuin daartegenover, hoek Kogendijk-Matthieu Wiegmanweg de schoenmakerij van Stam, ook wel hekend om z'n duikerklok. Daarnaast was een melkboer gehuisvest, Floor de Waard, en daarnaast de groente zaak van Cor Kokkes. Tegenover Kokkcs zat kapper Frits Flurschuts, die later aan de Jan Oldenburglaan een kapperszaak heeft gehad, even verder had Noud Essen een loodgietersbedrijf. Om de hoek, aan de Leo Gestelweg, had Kees Kaandorp een kruidenierswinkel. Later zat daar Arie Wittebrood in, ook heeft W. van Duin er nog in gezeten. De winkel daar naast was van bakker Leijen, die is daar vandaan naar de Geestweg hoek Loudelsweg verhuisd en kwam bakker Randshuizen in Tuindorp, waar na enige tijd bakker Jan Kok het overnam. Daarna is bakker Leering er in gekomen. Jan Leering, die eerder bakkerij De Volharding aan de Jan Apeldoornweg had, die omgebouwd werd tot woonhuis heeft toen de bakkerij overgedaan aan zoon Piet, die vorig jaar met pensioen is gegaan. Aan Tuindorpweg 11 woonde Vahl, die had daar een manufacturenhan- deltje. Even verder woonde Aarse, de melkboer. Verder op de Kogendijk had den we ook nog een visboer, G. Overpelt, die had altijd van die heerlijke zoute haring en bracht het nog thuis ook. Dus al met al was Tuindorp een echte midden standswijk. In Tuindorp was ook frappant, dat er bijna bij alle woningen aan de gemeente zijde van de erfgrens vrij grote greppels waren gegraven die er voor zorgden dat het regenwater meteen afgevoerd kon De Tuindorpweg met de twee onder één kap- type woningen, vóór 1946. (Collectie Piet Mooij, Bergen NH). worden, zodat er geen water onder de vloeren zou komen. Later zijn ze gedicht wat eigenlijk geen verbetering was. We hadden ook veel boeren op de buurt, want tot aan het kanaal aan de Kogendijk waren er al twaalf gehuisvest en als we Greveling er bij tellen waren het er der tien, want Greveling had aan de Colnotweg, tussen de woningen in een schuurtje, drie koeien staan, alles kon toen. Nu is H. Koopman nog de enige boer aan de Kogendijk. Na de oorlog werd de buurtvereni ging T.& O. opgericht en is het T.&.O. gebouwtje ontstaan, tegenwoordig een flink gebouw. De grondleggers van het eerste uur waren: J. Winkel, H.v.d. Grijspaarde, R. Schoorstra, S. Witte brood, J. Wolf, N. Essen en enkele ande ren. We begonnen in 1945 met een buurt feest op het pleintje aan de Leo Gestel- weg. Er werd toen een optocht georgani seerd waar we met twee wagens aan deel namen. Op de ene wagen hadden we twee vlaggen met gebogen standaards gezet, waar een matroos en een soldaat bij ston den. 'Wel gebogen, maar niet gebroken' betekende dat en daar haalden we de derde prijs mee! De andere wagen stelde een zigeunerwagen voor; die had Jan Buiter bedacht. De wagen stopte op iede re hoek van de straat en dan begonnen Jan en zijn vrouw en een paar kinderen, allen verkleed als zigeuners, te zingen, prachtig was dat. Jan was toch een apart figuur want hij is nog straatzanger geweest en dan liep zijn vrouw te 'man- sen'. Later zijn ze verhuisd naar Friesland en is Jan bij een tankstation gaan werken. Het gebouw van T.& O., voortgekomen uit ónze buurtvereniging, is nog steeds volop in gebruik en dat vind ik heel fijn. De visventer/arbeider Gerrit Overpelt met paard en wagen bi] een klant. (Collectie Piet Mooij, Bergen NH). Het Kogeltjesplein, 2003. (Foto: Trees Staarink-Bruinsma). C0>WflTi VlJMMfl H86ES 52

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 22