I -ik 1 m:- ■jrai. heeft het niet gehaald. Aan de westzijde begeleidt een ronde erker de ombuigingen van de richtingen. Het architectenbureau Min 2 bouw-kunst is in 1984 opgericht als samenwerkings verband tussen ir. Maarten Min en zijn levenspartner Jetty Min-Kauffmann. In wisselende teamsamenstellingen is gewerkt aan meer dan 500 plannen, stu dies, ideeën, utopieën en realistische pro jecten. Nadat de eerste projecten werden verwezenlijkt ontstond een groeiende stroom van opdrachten, waarmee Min 2 landelijk doorbrak. Het team van Min 2 bouw-kunst is daardoor uitgebreid van twee tot twaalf mensen. Ook in Bergen werden talrijke (spraakmakende) projec ten tot stand gebracht. Als gevolg van deze ontwikkeling bestaat het ontwerpteam nu uit ir. Jan Willem Dragt en ir. Jesse van der Veen, die hun jeugd in Bergen hebben doorge bracht, bij Min 2 stage hebben gelopen en nu zelfstandig architect zijn met eigen projecten. Zij zijn ook betrokken bij het project, respectievelijk als projectleider en hulp bij de coördinatie van intensieve onderdelen. Jetty Min is als partner, naast haar inbreng in de conceptuele fase, vooral verantwoordelijk voor de conceptbewa king, de uitstraling, de kleuren en mate rialen die zorgen voor de Bergense sfeer. 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 45