De verschillende stijlen van het gebouw 1. De twee trappenhuizen zijn van zwart hout met pannen, en verwijzen naar de Zwarte Schuur en kapbergachtige gebou wen welke her cn der in Bergen nog ver spreid liggen, o.a. aan de Natteweg en de Lijtweg. Dit is de oudste stijllaag: de ver wijzing naar het boerendorp dat Bergen eens was. 2. De bestaande gebouwen van d'Alderliefste en de Taverne zijn histo risch gegroeid op deze plek in een tradi tionele stijl, met veel aanpassingen en ver anderingen. De Taverne is vorig jaar uit gebreid en intern verbouwd, de gebrui kers van de bovenruimte krijgen een apar te nieuwe ingang via het trappenhuis aan de Karei de Grotelaan, en een nieuw te maken entree op het niveau van de eerste verdieping. Hier blijven een kantoor en bovenwoning gevestigd, waarmee de menging van functies op verantwoorde wijze is opgelost. De bebouwing aan de Karei de Grotelaan is min of meer een spiegeling van deze twee gebouwen, met twee goothoogtcs. 3. De Renteniershuizen aan de Kerkstraat, dc Karei de Grotelaan en aan de nieuwe verbinding Dreef/Karei de Grotclaan: het Alexanderlaantje. Deze architectuur is rustig, traditioneel en symmetrisch, 'n beetje klassiek, ingehouden. Dit soort huizen vinden we aan de Hoflaan, het Middenpad en de Dorpsstraat. De detail lering is onder meer met dieptcverschillen in de vierkante kozijnen. De goothoogte is op de eerste bouwlaag gesitueerd. 4. Het Herenhuis. Dit centraal gelegen blok is klassiek van opbouw, statig, met een schuin dak dat overgaat in plat, met lichte kleuren baksteen, en vlakke donke re pannen. Het gebouw verwijst naar ver gelijkbare architectuur van pensions cn hotels aan de Breelaan, maar ook naar een gebouw als Kranenburgh. Dc uitwerking en detaillering zijn strak en vlak gehou den, ook door het laten terugkomen van zink voor de dakkapellen, een methode welke in Bergen veel is toegepast. Dit ziet men o.a. bij het 'dokter Dekkers huis' naast 't Oude Raethuys en bij Zuilenhof aan het begin van de Oude Bergerweg. De goot is op de tweede bouwlaag gemaakt. 5. De 'Amsterdamse School' woningen: De twee hogere gebouwen zijn geïnspi reerd door de 'Amsterdamse School' gebouwen, die we kennen van Park Meerwijk, maar die ook elders te vinden zijn, b.v. op de hoek Kerkelaan, of de drankenhandel aan de Jan Oldcnburglaan, en als Min 2 prelude op De Rus: het ont- 41

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 43