De Rustende Jager in en uit het hart van Bergen Al weer enige tijd geleden, in het voorjaar van 1998, werd door onze vereniging voor de vierde maal een themanummer uitgebracht. Het heeft daarna even geduurd, maar thans kunnen wij met voldoening een vijfde themanummer presenteren. Er moet zich voor zo'n bijzondere uitgave een zowel historisch als actueel onderwerp voordoen. Dat is nu De Rustende Jager; een etablisse ment met een rijke en bewogen geschiedenis dat de afgelopen maanden een indrukwekkende metamorfose heeft ondergaan. De Rustende Jager werd in de vorige eeuw van eenvoudige herberg tot het trefpunt voor vele belangrijke gebeurtenissen van de Bergense gemeenschap. Uitvoeringen van verenigingen, feesten en partijen, optredens van landelijk bekende artiesten en gezelschap pen, een gezellige avond met 'levende muziek' op de zomeravond voor badgas ten en Bergenaren. Kortom, voor dit alles vormde De Rustende Jager het decor. Geen wonder dat, toen in de jaren zeventig duidelijk werd dat het voortbestaan van De Rustende Jager op het spel stond, dit emoties opriep bij de inwoners. Ondanks alle inspanningen heeft toen de actie 'Laat de Rus niet rusten' niet mogen baten. Uiteindelijk restte niets anders dan de slopershamer. Nu is die historische plek opnieuw ingevuld met een complex van bouwwerken, ontworpen door een Bergense architect. Het verleent onderdak aan verschillen de functies: wonen, winkelen en recreëren. Daarmee wordt het dorpscentrum nieuw leven ingeblazen. De ontwerpfase en het maken van plannen voor de uitvoering vergde een lange tijd. Dat is geen wonder voor het bouwen op een zo historische plek. Daarom leek het de redactie goed en nuttig om ter gelegenheid van de voltooiing van dit bouwproject een speciaal nummer samen te stellen. In dit themanummer wordt achtereenvolgens ingegaan op: - de geschiedenis van het logement door Frits David Zeiler; - de uitkomsten van het archeologisch bodemonderzoek door Jeroen Flamman; - de plaats van De Rustende Jager in het Bergense gemeenschapsleven door Jaap Kroon; - het architectonisch ontwerp in relatie tot de plaatselijke bouwgeschiedenis door Maarten Min. Met deze artikelen wordt zowel het verleden als het heden van deze historisch bewogen locatie belicht. Tenslotte past hier een woord van dank aan auteurs en andere medewerkers die zich voor deze uitgave hebben ingezet. Dit geldt zeker ook voor onze spon sors; hun namen worden met ere vermeld op de achterkant van de omslag. Zonder hun bijdragen was deze uitgave immers niet mogelijk geweest. Wij wensen u met dit themanummer veel leesplezier met goede herinneringen! De redactie 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 3