De Rustende Jager; werken aan het Plein van 1986 tot 2003 Een verantwoording van 17 jaar lang werken aan het uiterlijk van Het centrum van Bergen, in de hoedanigheid van architect, maar ook als betrokken bewoner, op het grensgebied van vernieuwing en traditie. ir. Maarten Min "r i |-j rrr'TiPÏTfTi Van de afgelopen jaren is geen bouwproject in Bergen bekend dat zoveel tongen in beweging bracht en daardoor zo'n lange voorbereidingstijd heeft gekend als dat van De Rustende Jager. Dat is geen wonder voor een gebouw met een rijke en beladen geschiedenis, en gesitueerd in het hart van het beschermd dorpsgezicht van Bergen. Het bouwplan neemt in 1986 een aanvang met een brief van de heer J.J.H. Schrama sr. aan het architectenbureau Min 2 om een eerste ontwerp te maken voor het complex van De Rustende Jager. Het dossier sluit in 2003 als de supermarkt is geopend, in het café-restaurant volop bedrijvigheid heerst en de eerste bewoners van de appartementen hun intrek hebben genomen. In de tussenliggende periode gebeurt er van alles wat er voor zorgt dat het project gedurende 17 jaar in beweging is. Deze lange tijdsspanne heeft als positief gevolg dat de verschillende plannen de ontwikkeling van het architectonische denken bij Min 2 omspannen, zodat het nu gerealiseerde plan gerekend kan worden tot de volgroeide periode.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 34