Herinneringen aan 'De Rus' Programma van de revue Blusspuit. Opvoering ter gele genheid van het 12'/i- jarig bestaan van het na de oorlog samen gestelde vrijwillige brandweerkorps. Foto: collectie Miep Hauber. Onderdeel van de revue Blusspuit was de opvoering 'Showboat'. In de boot 3" van rechts Jan Blauw, 5" van rechts Elly Blauw, naast haar Nic Volkers. Foto: collec tie Miep Flauber. Herinneringen van mevrouw Miep Hauber-Brugman In de landelijke artiestenwereld (ze werk te o.a. bij de AVRO) was zij goed bekend als zangeres. Zij maakte in 1948 met een groep bekende Nederlandse artiesten een reis naar voormalig Nederlands-Indië om voor de aldaar aanwezige soldaten op te treden. Ook als regisseur van toneeluit voeringen had zij haar sporen verdiend. Toen het echtpaar Hauber-Brugman in Bergen kwam wonen, werd Miep meteen lid van het Bergens Huisvrouwenkoor dat bij Elly Blauw thuis repeteerde. Miep werd daar de solozangeres. Uit het huis vrouwenkoor kwamen ook het brand weervrouwen- en mannenkoor voort. Beide koren traden regelmatig op in de toneelzaal en in de latere dancing. Miep was de animator van uitvoeringen van revues die toen zangspelen genoemd wer den. De eerste revue, De Blusspuit, vond plaats in De Rustende Jager op 12 decem ber 1959 en werd opgevoerd ter gelegen heid van de I2V2 jarige herdenking van de na-oorlogse Bergense vrijwillige brand weer. Miep werd in de jaren vijftig lid van de Commissie Zomerfeesten en raakte goed bevriend met voorzitter Guus Verhoeven en diens echtgenote Miep. Beide dames waren onafscheidelijk en men noemde ze in Bergen 'de twee Miepen'. Voor de Oranjevereniging, waarvan Guus Verhoeven voorzitter was, zette zij de omvangrijke revue Oranjemarmelade op; een groot succes in de overvolle toneelzaal. Omdat er ook toen vrijwel altijd bal na was in de voor zaal, betekende dat, dat hier sprake was van een voortzetting van de dorpsavon den van vóór de Tweede Wereldoorlog. De toneelgroep St. Jan (nu Toneelgroep Bergen) bestond al geruime tijd, maar door Miep werd daarnaast in 1966 de toneelgroep The Firestones opge richt, die oorspronkelijk bestonden uit brandweermannen en -vrouwen. Deze groep kan gezien worden als een Bergens begrip in de amateurtoncclwereld. Onder Mieps regie trad in het oprichtingsjaar de groep op in De Rustende Jager met het toneelstuk Polly Perkins. The Firestones trok daarmee volle zalen. Het waren echte Bergense belevenissen. Miep kijkt met grote dankbaarheid terug op de vele jaren waarin De Rustende Jager centraal stond en houdt er kostbare herinneringen aan over!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 30