Herinneringen aan 'De Rus' van deelname aan de aktie 'laat de ras niet rasten" Jacques Burgering en zijn herinneringen aan De Rus The Rambling Serenaders onder leideng van Wout Polder in de jaren zestig. Foto: collectie M. Diesfeldt-Scholten. Jacques, geboren en getogen Bergenaar, oud machinist op grote stoomlocomotie ven en op Bello, is een echte veremgings- man. Jeugdgroepen zoals de padvinders en ook het toneel hadden zijn voorliefde. Hij vertelt het volgende: 'Een groot deel van mijn lagere-schooltijd heb ik doorge bracht met mijn vriendje Han Diesfeldt (die noemden we toen Hennie) in De Rustende Jager. Zondags eerst samen naar de kerk, daarna smaakte de boterham bij 'moeder' Diesfeldt lekkerder dan thuis. Mevrouw Diesfeldt huurde soms een fietsje voor mij bij De Goede en samen met Han fietste ik door Bergen. Bij slecht weer lazen we boeken in de keuken. Soms bleef ik ook lunchen of dineren bij de familie Diesfeldt in de voorzaal en daar was het voor mij heel deftig! Tijdens het weekend mochten we, met een ijsje of limonade, naar de band The Rambling Serenaders van Wout Polder luisteren die in de voorzaal speelde. Ik weet nog dat Han de eerste steen heeft gelegd voor de bouw van een nieu we dancing annex kegelbaan. Mijn broers en ik hebben daar later als kegeljongen gewerkt. Toneelvereniging St.Jan, waar ik deel van uit maakte, speelde eerst in het Sint Jansgebouw naast de R.K. kerk (nu staan daar woningen), dat was tot 1942. In 1946 hebben we de toneelactiviteiten voortge zet in De Rus. Er was toen, naast de bovenverlichting, nog uitklapbaar voet licht. In 1973 werd de toneelzaal van De Rus gesloten en onze toneelgroep heeft nog een enkele uitvoering gegeven met noodverlichting. Het zo bekende, vrij multifunctione le, gebouw roept bij mij nog altijd kost bare herinneringen op. Ik heb mee geknokt om De Rus te behouden en dat zal velen niet verbazen. Ik koester de nog in mijn bezit zijnde papieren, brochures en advertenties. Jammer dat Bergen geen grote toneelzaal meer heeft en moet wor den uitgeweken naar kleinere zalen, maar gelukkig kunnen we daar nog onze hob- bies kwijt.' Voorstelling 'Blote voeten in het park' van de toneelvereniging St. Jan, november 1976 in De Rus. Foto: Collectie J. Burgering. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 28