Jannie Schutte, behorende tot de oudste ingezetenen van het dorp, heeft heel wat voetstappen in De Rus liggen. Zij herin nert zich de talloze toneeluitvoeringen, bonte avonden en optredens van onder andere gymvereniging Be Quick en van diverse scholen. Vrijwel altijd was er bal na, eerst in de toneelzaal en later in de voorzaal. Daarvoor moesten de aanwezi gen zelf de stoelen (en soms ook de tafels) aan de kant schuiven zodat dansen moge lijk was. Bij de repetities en uitvoeringen van Be Quick was Jannie altijd aanwezig want zij speelde piano bij de oefeningen. De generale repetitie, voorafgaande aan een uitvoering, vond plaats in een ijskoude zaal; op het toneel en in de kleine kleed kamers was het niet veel beter. Directeur Diesfeldt was zuinig en soms kon je hem horen roepen 'kan dat licht niet uit!' Jannie zat versteend achter de piano en moest met stramme vingers spelen. Tijdens de pauze zei de lange ober, vol gens Jannie zo'n echte met naar buiten staande obervoeten: 'kind wat ben je koud, ik zorg wel voor een cognacje'. De toneelgroep De Maskerspelers herinnert zij zich ook heel goed. Die Bergense groep met vooral bekende Bergenaren op het toneel, onder wie boekhandelaar De Haan (vader van Wim de Haan, de voorganger van Frans Thomas) trok volle zalen. Het werd mede door het traditionele 'bal na' altijd erg laat. Genoemde heer De Haan speelde de scheepsjongen in het stuk 'Op hoop van zegen'. Het kwam meermalen voor dat hij zijn tekst kwijt was. De hele zaal kon dan de souffleur goed horen, helemaal omdat Herinneringen van mevrouw J.P. Schutte-Dunk 'De Maskerspelers' in de tuin van De Rustende Jager, 17 mei 1924. Vlnr. staand: Jacob Rampen, Gré Beeldman, Jaap Beeldman, Grietje Lek, To Oldenburg-van Gemen, Klaas Lek, Nel Visser, Gerard Meyer en Chris Meyer. Zittend: Gerrit Kooyman, Ko Oldenburg, Cor Meyer en Wies Meyer-van Gemen (vrouw van Chris). Foto: collectie Miep Beeldman. die aan de voorzijde van het toneel zijn hoofd uit het hokje stak. In de toneelzaal waren ook heel wat kinderuitvoeringen, onder meer van de Bosschool (nu Berger Scholengemeen schap) onder leiding van Ger Donia en natuurlijk was ook hier de pianobegelei ding in handen van Jannie. De piano was nogal eens vals en van niet al te beste kwaliteit. Het is voorgekomen dat Jannie's eigen piano vanaf haar woonhuis aan de Zwarteweg bij het PWN pompsta tion per gemeente-auto naar de toneelzaal werd vervoerd. Een Bergense pianostem mer stemde het instrument gratis. De gemeente verleende royaal medewerking met het vervoer van o.a. de piano en toneelattributen. Jannie woonde nagenoeg alles bij, niet alleen als begeleidster op de piano, maar ook als zeer betrokkene bij het gemeenschapsleven. We noemen hier de concerten van de Bergense Harmonie op Koninginnedag, het Bergens Mannen koor, films van de Oranjevereniging en de kinder- en Oranjerevue's onder leiding van Miep Hauber en Guus Verhoeven. Jannie weet ook nog dat De Rus in de oorlog doordraaide en dat vanuit het gebouw de nog in mei 1945 aanwezige Duitse bezetters door de Canadezen wer den weggevoerd. Op hoge leeftijd is Jannie nog steeds actief. Zij zingt bij de Koorvereniging Bergen, speelt piano en als het moet bege leidt ze zanggroepjes, en dergelijke. De Rus heeft in haar bewogen leven een zeer belangrijke rol gespeeld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 27