Aanvulling Bergense Kroniek november 2002, blz. 50, 1° kolom: Veldwachter Van der Kerk woonde van omstreeks 1910 tot 1936 in de Sint Antoniusstraat 12, hoek Beemsterlaan. Op 22 juni 1936 verhuisde Van der Kerk naar het voor hem nieuwgebouwde huis Beemster-laan 8 en kwam veldwachter Van der Kooij in het huis Sint Antoniusstraat 12 te wonen. De redactie Historische Vereniging Bergen l\IH Opgericht 15 juni 1993 Bestuur: Jaap J. Kroon, voorzitter Jan T. Balkema, secretaris (portefeuillehou der Verspreiding drukwerken) Frans G. Thomas, penningmeester Henk J. Min, programma-commissaris Frits H.P. Puik (portefeuillehouder beeld en geluid) Leo B.V. Rotthier (portefeuillehouder Excursies) Hans Waanders, lid Adres verenigingssecretariaat: 't Horntje 1 1862 BB Bergen NH telefoon 072 - 589 71 71 Ledenadministratie en verkrijging voorgaan de nummers: St. Antoniusstraat 13 1861 LD Bergen NH telefoon 072 - 581 23 34 Men kan lid worden van de vereniging door opgave bij de penningmeester. Men ont vangt dan een acceptgirokaart. Ook kan de contributie 12,50 per jaar, méér mag ook; leden buiten Bergen 16,50, gestort worden op girorekening 76 62 79 ten name van 'Historische Vereniging Bergen NH' te Bergen NH. Giften kunnen eveneens op bovengenoemde rekening worden gestort. Bij 'mededelingen/omschrijving' s.v.p. contributiejaar vermelden, resp. 'gift'. Redactie Bergense Kroniek zie voorin het blad Leden van Verdienste Cees Vrasdonk t Pietertje Borggreve-Kuiken Bob van de Graaf Piet Mooij Fred Jostmeijer Frits Zeiler t (posthuum) Bert Veer Ron Wessels Werkgroepen van de vereniging: Excursies coördinator, Leo Rotthier, telefoon 581 28 83 Eldert Groenewoud Marijke Kirpensteijn Riet Rotthier-Vroling Cees Winder Verspreiding drukwerken coördinator, Lau Vrasdonk Marleen van den Akker Nico Bijl Dick Broers Jan Duyves Eldert Groenewoud Narda Groenewoud Piet Hoogcarspel Nel Jannink-Telkamp Jan Louter Piet Mooij Jan Oldenburg Henk Schotten Jan Swaan Wim Taapken Truus Winder-Vrasdonk Renate Woudstra-Mooij Historisch Kadaster Bergen Henk Min, telefoon 581 59 22 Archiefbeheer Ron Wessels Historisch Onderzoek (Histon) coördinator, Job Hardeman (tel. 581 23 73) Piet Baltus Theo Dijkstra Piet Duivenvoorde Wim Houtkoper, automatisering Loekie Liefbroer Annemarie Meiboom Jacob Meiboom Tamis Pronk John Stoute H. Straatman Theo Veer Joke Wolschrijn Oude Begraafplaats (Samenwerking HVB - Rotary Club Bergen) coördinator, Evert Spee

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 34