Historisch curiosum Marijke Kirpensteijn Een tekening van Bergen voor Onze Jongens in Indië Het is eind jaren veertig; Nederland her stelt zich langzaam na crisis en oorlog. Het is een sobere tijd, maar er zijn ook weer feesten en uitjes. Drie jongens uit Bergen zijn erg begaan met hun vrienden, die als dienst plichtig militair naar Nederlands-Indië moeten. Zij vormen een trio en met hun zang, accordeon en gitaren halen zij geld op voor hun vrienden overzee. Het zijn Eldert Groenewoud, Jan Frederiks en Gerard Krijgsman die samen het trio Elly-Frekie-Snell vormen. Met hun vrolij ke muzikale nummers zijn zij een succes op menige bruiloft of partij. Met liedjes als 'Als ik in mijn klamboe lig te dromen' verdienen zij soms wel 75,— per avond. Een fantastisch bedrag in die tijd en al dat geld gaat naar het thuisfront en is bestemd voor 'onze jongens in Indic'. In december '48 (de tweede politio nele actie is in volle gang), sturen zij als souvenir ook ansichten van een zelfge maakte tekening van Bergen naar hun vrienden. Het origineel hangt bij Eldert thuis, maar wij kregen een mooie foto. Dat de tekening al historisch is blijkt uit het verdwenen Bergens erfgoed. Gelukkig herkent u nog de Damlandcr molen, de R.-K. kerk en de Ruïnekcrk, de boom aan het begin van de Hoflaan, het Russen monument en het Sterkenhuis. Maar na ruim 50 jaar is er ook veel verdwenen, zoals de watertoren, die tegenover het Openluchttheater (nu II Primo) op het klimduin stond; het klooster aan de Loudelsweg; het ooievaarsnest in het Van Reenenpark en natuurlijk Bello. De huizen van de drie jongens heb ben de tijd wel doorstaan; zij staan aan de Oude Bcrgerweg, de Oosterweg en de Beemsterlaan. De tekening is te leuk om hem u te onthouden. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 33