De piano in het Zeehuis vormde een belangrijk aspect in de ontspanningsacti viteiten. Dona huurde ieder voorjaar bij de firma Ypma in de Langestraat te Alkmaar een piano, die dan door weer en wind, per paard en kar hotsend en bot send over hobbelige wegen naar Bergen aan Zee werd vervoerd om daar dan geheel ontstemd aan te komen. Dit bracht de wanhopige heer Ypma er toe om Haringman aan te bieden de piano tegen een redelijke prijs te kopen, doch daar begon Haringman niet aan. Alle zaken werden per seizoen ingehuurd. Het strand Het Zeehuis beschikte over een stuk strand van 50 m2, gehuurd van Jacob van Recnen voor 25,- per jaar. Dit strand lag pal rechts van het punt waarop de Verspeyckweg op het strand uitloopt. Er stond een strandhui of tent van het Zeehuis op dit stukje strand. De kinderen mochten niet vóór de badkoetsen op andere strandgedeelten gaan liggen van Jacob van Reenen. Dit vonden de badgas ten niet prettig. Algemene regel was: ten noorden van de Zeeweg mochten kolo niekinderen recreëren. Ten zuiden van de Zeeweg mochten zij echter niet komen, ook niet in het Parnassiapark! Het laat zich raden dat de kinderen dit verbod negeerden. Hierop schreef Van Reenen een pittig boze brief met sanctiedreigin gen aan Haringman. Haringman kwam enkele dagen daarna persoonlijk naar Bergen om deze kwestie met Van Reenen te bespreken. Directrice Tine Dona in haar werkkamer in het Zeehuis, 1908. De kinderoperette De Prins van Sind', opgevoerd onder lei ding van Tine Dona op 29 augustus 1910 in het Zeehuis. Middelste rij 3" van rechts (met baard) is Daatje van Munster. 1922 - Weesmeisjes van het Burger Weeshuis Amster dam aan het strand van Bergen aan Zee. Midden in de boot in burger: Maria Pistorius. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 29