Het Zeehuis te Bergen aan Zee 3,24 (29 juli) en wijn, spuitwater, enz. geleverd door C. Spruit 4,70 (13 novem ber). Uit het kasboek 1911 blijkt voorts dat rijst een gewild consumptieartikel was. De leveranciers C.A. Heijmcijer en A. Tammers leverden in dat jaar in totaal 500 kg rijst aan het Zeehuis. Overigens waren de posten 'diversen' en 'kruidenierswaren' geliefkoosde camouflagetermen, want uit Dona's per soonlijke dagboek blijkt, dat zij met de kinderen regelmatig uitstapjes maakte, onder andere naar Alkmaar voor een bezoek aan de kaasmarkt en in de laatste week van augustus naar de Alkmaarse kermis. Daar werd er van koffie, limona de, poffertjes en oliebollen genoten. En in het Zeehuis zelf werd er behoorlijk wat koek en andere lekkernijen gesnoept. Overigens kreeg het Zeehuis van mevrouw Van Reenen-Völter vaak taarten toegestuurd, want de burgemeesters vrouw beschouwde het Zeehuis als haar troetelkindje. Groot was de teleurstelling dan ook - zo blijkt uit een brief van Dona in 1909 - dat de door mevrouw Van Reenen beloofde taarten ter gelegenheid van de officiële ingebruikstelling op 24 juni van de tramlijn Bergen-Bergen aan Zee, niet kwamen. En ze hadden nog wel de vlaggen in het Zeehuis uitgehangen! Huisvesting Dona had een eigen - zelf gemeubileerde - werkkamer met telefoon in het Zeehuis (direct rechts van de ingang, waar nu de portiers van het NIVON verblijven). De zusters en de geleidsters sliepen op gedeel de kamers. De huisknecht Dorus Wind- horst en zijn vrouw, de keukenmeid Marie Sennef, sliepen in 1909 in één kamer. In 190S hadden zij elkaar in het Zeehuis ont moet en waren in het voorjaar van 1909 te Utrecht getrouwd. Haringman schreef der halve begin 1909 aan Dona: U weet toch zeker dat Dorus en Marie getrouwd zijn? Want anders krijgt u met betrekking tot de huisvesting wel problemen De patiën ten sliepen uiteraard op gescheiden slaapza len voor jongens en meisjes. De leveranciers Haringman schreef ieder voorjaar toe komstige leveranciers te Bergen aan om een offerte. Deze aanbestedingen behoef den conform de regels van het Burgerlijk Armbestuur niet openbaar te worden aan besteed. Haringman liet de kandidaat- leveranciers per jaar rouleren ten einde een evenwichtige, objectieve aanstelling te bewerkstelligen. Hij stelde strenge kwali teitseisen o.a. aan melk en vleeswaren Dokter Th.J. van Pelt, kolonie-arts van het Zeehuis sedert 1908. (paarden-, runder-, varkens- en kalfs vlees). Met betrekking tot de grondstof fen voor de broodbereiding schreef hij specifieke kwaliteitseisen voor. Boter werd de eerste jaren ook wel per vaatjes uit het BWH Amsterdam aangevoerd. Leveranciers voor brood waren: de fir ma's Vader, Dijs en Roos, en voor vlees de gebr. Hoogvorst en de slagerij van J.H. Köhne, allen te Bergen. Na hun aanstelling voor een bepaald seizoenjaar gaf Haringman nauwkeurige levcnngsin- structies. Voor de uitvoering hiervan moesten zij tevoren contact opnemen met Dona. De fabriek voor zuivelproducten 'Wilhelmina' te Bergen mocht zich menig seizoenjaar in de klandizie van het Zeehuis verheugen. De was van het Zeehuis werd door een Alkmaarse wasserij verzorgd. Als de door de leveranciers aangeboden rekenin gen niet klopten, werden ze door Haringman tot op een halve cent nauw keurig gecorrigeerd. Recreatie De kinderen maakten vaak - vrolijk zin gend - onder begeleiding wandelingen door bos en duinen. Dona was zeer cre atief in het bedenken van spelletjes en andere ontspanningsactiviteiten, zo stu deerde zij in de zomer van 1910 met een aantal meisjes een kinderoperette in ge naamd: 'De Prins van Sind'. Zowel kleine (5-9 jaar) als grote meisjes (15-18 jaar) speelden hierin mee. Op maandag 29 augustus 1910 was de uitvoering. Me vrouw Van Reenen verzorgde de pianobe geleiding. Het werd een daverend succes. De eetzaal in het Zeehuis, 1908. tihUUPER. |r,i?/vriSU)frT12i3K< IflLKtimR 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 28