Museum nieuws Museum Kranenburgh: De tentoonstelling 'Ali Goubitz in Bergen' f MUSEUM Kranenburgh ^sBERG ENv^ Ali Goubitz: zelfportret 1946. Potlood op papier. Particuliere collectie IMuseum Kranen burgh, Bergen). In het Museum voor Moderne Kunst Arnhem vond in 1999 de tentoonstelling 'Magie en Zakelijkheid - Realistische schil derkunst in Nederland 1925-1945' plaats. Bij deze gelegenheid ontmoette het publiek o.m. (en voor velen voor het eerst) de autodidactische schilderes Ali Goubitz (1904-1975) die vele jaren in Schoort gewoond heeft. Van november tot februari j.l. organiseerde men de tentoonstelling 'De volmaaktheid van het allerkleinste', speciaal gericht op het werk van deze kunstenares. Het museum in Arnhem bood deze tentoonstelling Museum Kranen burgh aan, temeer omdat de werkwijze van Ali Goubitz de sfeer oproept van het werk van de jonge Edgar Fernhout en zijn eerste vrouw Rachel Pellekaan. Ons museum dat, hoe bijzonder ook, nog slechts over zeer, zeer bescheiden budgetten beschikt en derhalve over een kleine staf, was blij met dit aanbod. Op deze manier komt er een goede collegiale samenwerking tot stand en kunnen onze kosten laag gehouden wor den terwijl de inspanning van Arnhem twee maal tot zijn recht komt. Op het moment dat we de over name bespraken was het werk van Ali Goubitz voor mij nog onbekend, zoals voor zovelen. Maar in Arnhem bleek haar werk van een zo heldere en vrolijke kleurenpracht en bleken ook haar tekenin gen van een onvoorstelbare verfijnde schoonheid. Een tentoonstelling waar Bergen heel blij mee kan zijn. ver het leven van Ali Goubitz is niet veel bekend en lang niet al haar werk is tot nu toe getraceerd. Uit recensies komt het beeld naar voren van iemand die zich afzonderde van het openbare kunstleven en weinig meedcelzaam was. De kennis die we hebben over deze kunstenares, danken we vooral aan de omstandigheid dat een tachtigtal brieven en kaarten van de directeur van de Rijksacademie, R.N. Roland Holst, die haar protegeerde, bewaard is gebleven en dat haar zuster Ella een typoscript over haar leven heeft samengesteld. Ali Goubitz komt uit een groot, een voudig joods gezin, waarvan dc vader actief was in het politieke linkse milieu. In Amsterdam geboren, groeide Ali op in Laren en Hilversum. Als kind van onver mogende ouders kon zij dankzij steun van rijke geestverwanten van haar vader terecht op de Humanitaire School in Laren. In deze omgeving zal haar al eer der gebleken tekentalent zeker zijn ondersteund. Korte tijd heeft Ali gewerkt op een batikatelier. Begin jaren twintig is ze gaan samenwonen met Hans Vleming met wie ze een kwekerij begon. Roland Holst, die haar advies gaf en haar werk introduceerde bij critici als Hammacher, raadde haar in de beginjaren aan naar de natuur te werken. Roland Holst zou haar in de periode 1931-1938 herhaaldelijk van advies dienen. Deze relatie lijkt overigens een aantal tegengesteldheden te combine ren: Roland Holst, directeur van de Rijksacademie en gezaghebbend kunste naar met grote monumentale opdrachten en Goubitz als onbekende autodidact met pretentieloos werk op miniatuurformaat. In 1936 loopt haar relatie met Vleming op de klippen. Mogelijk is de spanning tussen kunstenaarschap, relatie en zorg voor de kinderen hier debet aan. Een persoonlijk drama is dat de kinderen worden toegewezen aan Hans Vleming en zijn nieuwe vrouw. In deze tijd overlijdt ook haar vriend Roland Holst. Ali woont dan inmiddels in de omgeving van Bergen waar zij contact heeft met Charley Toorop. In dc periode voor de oorlog heeft zij verschillende tentoonstellingen waarbij het gaat om zeer gedetailleerd geschilder de, verstilde landschappen, bloemstille- vens en (zelf)portretten. Tekeningen en schilderijen die, zoals Hammacher in 1940 opmerkte, 'iets hebben van de vol maaktheid van het allerkleinste'. Na de oorlog pendelt Ali Goubitz tussen figuratie en abstractie. Zij sterft in Amsterdam op 12 april 1975. Vanaf 15 maart is dc tentoonstelling van Goubitz verfijnde werk te zien in Museum Kranenburgh. Een catalogus is beschikbaar. Van 14 juni tot 10 oktober volgt een tentoonstelling over het werk van Dirk Breed, een markante schilder van het Noord-Hollandse landschap. Margriet Lestraden directeur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 25