CAóTENBOEK AKERBOOM BERGEN Ntt. VAN DE MANECJ6 TE Ook waren er al veel Duitse gasten die in hun eigen taal van hun waardering blijk gaven: 'Bergen mit Deinem so herrlichen Strand den Dünen, dem Wald und dem Weideland zu Fuss oder au) dem Pferderiicken ein herrlich Geniessen und stetes Entzücken!' Zelfs een enkel Frans of Engels rijmpje staat al in het boekje geschreven. De laat ste gedichtjes zijn uit dc zomer van 1942, daarna was het met de goedlopende manege gedaan. Oorlogsjaren 1 Tijdens de oorlog mochten we in ons huis blijven wonen, de Duitsers hadden gas en petroleum nodig. De enige die ook mocht blijven was 'bospieper' Jan Heitsma, mis schien omdat hij met succes tabaksplanten wist te kweken. Pas de laatste maanden moesten wij ons huis verlaten, omdat we in de baan van de V-l zaten*. Wij heb ben toen op de Kerkedijk in een boerderij gebivakkeerd. Er zaten nogal wat Duitsers in de leegstaande huizen op de buurt, waaronder een 'goede', die bij ons op zolder naar de Engelse radio kwam luisteren. Honger hadden wij nooit want vader moest twee maal per week, met Dat zal van die lanceerinrichting in het bos zijn, ongeveer 500 meter ten zuiden van Kranenburgh. Vader en moeder Akerboom achter hun boerderij aan de Buerweg. Op het bevel: 'Paard lig dood' ging het paard als 'dood' liggen. AKut.sein 3|> jDdlly Ni fivik JL£~. jt I >4 IdtvSnnfvw sXsJZJtf^ 'wkfe4- w»* t &X "^*7) cU -fyteJU '.amU. ndJv S-H-'-iy Ê.yf. jd.€.bc'i. Uit het Gastenboek van de manege Aker boom: Gekleurde tekening door Dolly Collot d'Escury, 3 april 1937. voedsel uit de gaarkeuken aan de Vinkenbaan, eten brengen naar de stellin gen in Bergen aan Zee. Dat gebeurde met onze paard en wagen, en de Mongoolse soldaten, die de tocht moesten begeleiden, hadden er geen erg in dat de route altijd via de Buerweg liep. Daar liet mijn vader een aantal van de broden, bestemd voor de vijand, in de bosjes verdwijnen. Dat herinnert me aan een mooi verhaal: een vriend van mijn vader, Pietje Langendijk, had een flinke hoeveelheid meelbonnen hij kon daar echter weinig mee beginnen daar er een stempel van de Ortskomman- dant op moest staan. Dus bracht hij de Ortskommandant een paar geschoten duinkonijnen en zei dat die direct de koude kelder in moesten. Terwijl de kom- mandant dat deed stal hij een stempel en konden heel wat Bergenaren weer tijden lekker eten. Onze knecht, Jaap Sloten, is nog omgekomen bij een bombardement op het Vliegveld Bergen. Hij moest daar petro leum brengen en was tijdens het bombar dement achter de dijk gekropen, maar stak toch even zijn hoofd erboven uit om te kijkeneen fosforbom blies zijn longen op. Het paard moest afgemaakt worden en de kar zat vol met brandgaten Kunstenaars Wout kan uitgebreid vertellen over de kunstenaars die in de buurt woonden en vaak een bohémienachtig leven leidden: Uit het Gastenboek van de manege Akerboom: Tekening door G.M. van Regteren Altena, 19 februari 1937. 'Naast ons woonde de bekende kunstena res Charley Toorop, die veel bij ons over de vloer kwam. Haar beroemde vader Jan had mijn jong overleden tante Anna geportretteerd toen ze net overleden was; dat prachtige schilderij hangt nu in muse um Boijmans Van Beuningen. Ik hielp Charley vaak haar ezel en schildersdoos naar de schitterende tuin van tante Bertha Bruin te brengen, die op Buerweg 7 woonde. Haar tuin stond vol vruchtbo men en veldbloemen, die Charley graag schilderde. Ook stond mijn vader soms model voor Charley; ze vond zijn handen zo mooi dat ze die voor haar schilderijen gebruikte, overigens betaalde ze hem daar royaal voor, f 0,50 per uur was toen een heel bedrag. In 1944 gaf ze mijn ouders een portret van mij cadeau, waar ik een aantal middagen voor had moeten pose ren. Ik sta op meer kunstwerken, want zo 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 21