- l't f - Op het terras van De Brink, 1 juli 2002. Gelukkig is Wout(er) Akerboom weer in het Bergense straatbeeld te vinden. Met zijn strooien of vilten hoed neemt hij zijn prominente plaats weer in, gezeten op de bank aan het begin van de Hoflaan of op een terras van een van de vele cafés. Na een her senbloeding in januari 2002 leek het gedaan met deze opvallende Bergenaar en spraak waterval. Het lopen gaat weliswaar nog moeilijk, maar praten, vooral over vroeger, kan hij weer als de beste. Geboren aan de Buerweg op 10 juni 1935 heeft Wout een heel bijzondere jeugd gehad. Er woonden in die buurt veel kunstenaars, die Wout goed kende. Hij ging met petroleum langs de deuren en kwam bij de meesten van hen aan huis, waardoor hij voor menig schrijver, die zich in de kunstenaars van Bergen wil verdiepen, een bron van informatie is. Een joviaal mens, verknocht aan Bergen, waarvan hij zijn hele leven al souvenirs en ansichtkaarten verzamelt. In zijn huis aan de Dirk Klompweg zit hij omgeven door zijn 'schatten'. Menig handelaar weet hem te vinden en de collectie groeit nog steeds. Een plezier om daar eens een bezoek af te leggen. Na enig zoeken kun je het nog vinden: het boerderijtje, Buerweg 75, waar Wout Akerboom op 10 juni 1935 werd geboren en er zijn gelukkige jeugd heeft doorgebracht. Het mag niet afgebroken worden, maar er is wel een enorme witte villa achter gebouwd. Een beter voorbeeld van de totaal veranderde buurt kan men zich niet voorstellen. out: 'In mijn jeugd was de Buerweg nog gewoon een zandpad, met langs de zuidzijde een verharde fietsstrook. Er woonden mensen zoals wij en ook wat kunstenaars, die meestal net zo arm waren. Mijn vader verdiende zijn geld met van alles en nog wat. We hielden kip pen en wat andere dieren en we ventten petroleum en butagas uit. Zomers was er ook altijd een aantal vaste kampeerders die hun tentjes op ons grote terrein opzet ten. Mijn vaders grote liefde waren echter zijn paarden, waarmee hij in 1936 een soort manege begon. Mijn vader kon fan tastisch rijden en dat ook goed aan ande ren leren. Al gauw had hij een vaste groep enthousiaste leerlingen en klanten. Zij schreven in een gastenboek hun ervarin gen op. Gastenboek van de manege Akerboom Wout laat mij het gastenboek zien en ik ben direct enthousiast. Prachtige gedicht jes en tekeningen versieren de bladzijden. Dat paardrijden niet bepaald een hobby voor de gewone man was merk je aan de vermelde namen als Fokker, Barnaart, en Dutilh; of meer uit de buurt ruiters als Totie Six, Mariëtte van Reenen, Ton Graadt van Roggen of Marianne Maschmeijer. Unaniem zijn ze enthou siast over de leraar Wout sr., die zo prachtig in Italiaanse zit kan rijden, over 'juffrouw' Akerboom die altijd met thee of koffie klaarstaat en over Woutje, die blijkbaar (toen al) een vreselijk kabaal kon maken. Mariëtte van Reenen ver woordt het als volgt: 'Te paard, in vaan Duin af, duin op Met zwierende staart In snelle galop Bij thuiskomst Juffr. Akerboom terstond Met een geurend kopje koffie komt Onze dank is zeer groot Voor de hartelijkheid die gij bood.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 20