mannen die om de paal van het nest rond liepen. 'Arie wat doen die lui deer nou'? 'Oh' zei Arie, 'deer loopt 'r ien met een wichelroede'. 'Maar wat is dat en wat doet ie deermce'? 'Zal ik je-es haarfain uitlegge. Met zoon ding, dat niet meer is as een stikkie aiserdraad kè je van alles opspore en as je deer boven benne den slaat dat draadje naar benede'. 'Maar wat ke je zoeke'? 'Nou', zei Arie, 'deer kè je water, een tunnel en aardstrale mee opspore'. 'Maar wat zoeke ze deer nou'? 'Jai snappe ook niet veul hoor. Ze zoeke de riolering van het nest'! Kunt u zich nu voorstellen hoe rijk ik ben als ik een kastdeur opendoe en dan de schetsboekjes zie staan over reizen en excursies van 1938 tot 2002? Het begin ligt in Bergen waar oom Bert (Schuil) de basis heeft gelegd voor natuurliefde bij honderden Bergense kinderen. 'Want', zo zei hij: 'roken en drank kan je missen, zet er maar iets positiefs tegenover'. En dat heeft hij gedaan! In 1953 begon ik naast tekenen ook geluiden op te nemen en moest in de begindagen stroom lenen voor de bandre corder. Zo ook een keer bij mr. Kamp, de toenmalige dijkgraaf van Noordhollands Noorderkwartier. Hij wist dat ik aan vogelstudie deed en vroeg me: 'zeg Ivangh, weet jij dat jouw familie nog een familiewapen bezit'? Nee, dat wisten we niet. 'Ik zal er een kopie van laten maken'. Een nagemaakt houten exemplaar van dat wapen bezit mevrouw Jennic Ivangh-Hollander, de weduwe van Jan Ivangh 'van de verwarming'. Het toont een wapenschild met in het ene gedeelte een pijl en in het andere deel twee vogels achter een net. Eén van onze voorvaderen ving dus vogels in het echt en ik op de band. Nu staan er meer dan 200 banden met opnamen in de kast en uit die grote hoeveelheid zijn al meer dan 30 Cd's gemaakt. Als u de lijst wilt zien, dan belt u maar een keer: 059-2315610. Ik hoop dat ik u met deze excursie een plezier heb kunnen doen, en mijn vele opvolgers met de excursies wens ik toe: ga zo door en help mee de natuur rond ons mooie dorp te bewaren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 19