Sigarenmagazijn J, W, SCHOLTEN WIL WILKENS Een stukje nostalgie Sigaren-Magazijn „de Magneet" BREËLAAN 33. Nieuw! Nieuw! President Harding, Sumatra Zandblad-Sigaar, 10 en 12 cis. Alleen-verkoop voor Bergen: JOH. PRINS. Molenstraat 1 - Telef. 2226. Voor kwaliteitssigaren en rook artikelen DE Zaak. var^e'bekende P°rt0 Plat° Si9aren SIGARENMAGAZIJN „NEDERLAND", OUDE PRINSWEG 419. Speciaal adres v. fijne merken. Aanbevelend, C. J. VAN 'T SANT. TELEFOON INT. 46. SIGARENHANDEL de enige speciaalzaak in Bergen RUÏNELAAN 5 - BERGEN N.H. - TEL. 02208-4381 Met o.a.: BALMORAL - UPPER TEN - CARL UPMANN CADENA - CORPS DIPLOMATIQUE Beukers en als laatste door de familie L. van de Berg; nu werkt er een glazenier. Eveneens aan de Dorpsstraat, daar waar nu de vele woningen door Hotel Marijke in gebruik zijn, was op nr. 44 de weduwe Dorrestein, opgevolgd door A.A. Tros. Aan de Oude Bergerweg nr. 6 zat P. Veld, daarna werd dat een garagebedrijf, en aan de Oosterweg nr. 32 zat Th. de Moei. Aan de Ruïnelaan nr. 5 had H. de Jonge zijn tabakswinkel, daarna ene Wilkens en nu is het al weer jaren slagerij P. van Wonderen. In de Raadhuisstraat had op nr. 8 L.H. Grootegoed zijn siga- renhandel. Tenslotte is er de nog steeds in bedrijf zijnde tabakswinkel van G. A. Drieënhuizen, waar al vanaf ongeveer 1930 als eerste de fam. Brandwijk op deze plaats, Stationsstraat 13, een tabakswinkel opende. 0 ja, dit verhaal hoe onwezenlijk nu ook, mag ik u niet onthouden: aan de Westerweg, nu nr. 32, had de reeds bejaarde vader Jan Roobeek met zijn zoon Frans een tabaksnerinkje aan huis in de woonkamer. Bij aankoop van tabak voor onze vader, gehaald door ons jon gens, kregen wij steevast van ome Frans ccn sigaret voor onszelf. Doch nu komt het. Ome Frans is later door een kleine leveranciersschuld van nog geen 60 gul den op een droeve manier, namelijk door zelfdoding, aan zijn einde gekomen. Ook waren er in vroegere jaren, behalve Johan Prins, nog vier sigarenmakers actief in Bergen. Eén aan de Oude Bergerweg nr. 8, daar rolde Jan Groenewoud zijn met de hand gemaakte sigaren waarna ze in de sigarenpersen werden gedroogd en later werden verkocht voor 2 tot 3 centen per stuk. De tweede sigarenmaker was D. Bergman in de Sint Adelbertuslaan 11 De derde, de heer Oosterling, oefende zijn vak uit aan de Geestweg in het vier kante huis even voorbij de tegenwoordige botercentralc van Dekker en de vierde sigarenmaker was W. van 't Padje. Hij had zijn bedrijfje op de Verlengde Geestweg 6. De sigarenmakerij van Groenewoud is mij het meeste bijgeble ven omdat wij als kinderen voor vader daar vaak rokertjes moesten halen en het er zo heerlijk rook naar vers gedroogde tabaksbladeren, een geur om nooit te ver geten. In Bergen aan Zee was een tabaks winkeltje gevestigd aan de Van Flasselt- weg. Het winkeltje was in handen van juffrouw Passer. Tot zover de zuivel-, tabaks-, sigaren- en sigarettenwinkeliers uit de vorige eeuw. Hiermede ben ik aan het einde gekomen van deze serie over de vroegere Bergense middenstand. Met dank aan Piet Mooij voor de aanvul lende informatie. B SIGARENMAGAZIJN H. DE JONGE Dorpsstraat Ruïnelaan De specialist ter plaatse! Alleen verkoop White Ash Carl Uprnann Balmoral - Claassen Cigars Sigarenmagazijn van L.H. Grootegoed aan de Raadhuisstraat, begin jaren '30. Grootegoed liet zelf ansichtkaarten drukken met opschriften in het Esperanto. (Foto: collectie Piet Mooij, Bergen NH). Sigarenmagazijn wed. Dorrestein, Dorpsstraat 44. (Foto: collectie Piet Mooij, Bergen NH). (N.H.) Raadhuisstraat. Urbdomstrato 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2003 | | pagina 14