Wie weet? Op onze vraag, gesteld in de Bergense Kroniek van november 1999, blz. 54, of iemand nog bijzonderheden kon vermel den over het op de foto getoonde huis, kregen wij twee aardige reacties. De heer Th.J. Brommer schrijft: 'De foto is kennelijk gemaakt tijdens of aan het einde van de bouw van het huis St. Antoniusstraat 12. Het pand bevindt zich nog vrijwel in dezelfde staat. Het werd bewoond door de chef-veldwachter J. van der Kerk, die het mogelijk ook liet bouwen. Hij heeft het dorpsbeeld beheerst van 1910 tot 1931. Deze gemoedelijke en martiale figuur liep met beheerste stap, sabel opzij, door het dorp de orde te handhaven. Van der Kerk staat op de foto geheel rechts. Wij jongens plachten hem op veilige afstand 'speknek' te noemen.' In een P.S. voegt de heer Brommer hieraan toe: 'Gezien de toegepaste orna mentiek heb ik sterk de indruk dat het pand is ontworpen door de bekende archi tect J.C. Leyen. Een soortgelijke ornamen tiek vindt men in de voorgevel van Beemsterlaan 15, waarvan vaststaat dat de ontwerper J.C. Leyen is.' De heer D. Langereis meldt vanuit Katoomba, N.S.W., Australië, dat hij was geboren in 1926 op no. 16 en dat hij zich nog veel van zijn buren kan herinneren, onder meer: 'Hij (Van der Kerk) was een verwoed tuinier en zijn vrije tijd werd daar voornamelijk mee bezet. Bovendien ging hij ook nog op jacht. Een van zijn kornui ten was Rens Meier, de vroegere jockey. Hij had een beetje een kijk op Jan Punt, die bekend stond als een stroper en die ook wel eens een haasje nam voordat Van der Kerk er aan te pas kwam. Correctie op de Bergense Kroniek nr. 2, 1999 Brief van mr. F. Zeiler, Bergen: 'Het onderschrift van de familiefoto (blz. 41) vermeldt dat zij tijdens de evacuatie van Bergen is genomen, maar zoals er (terecht) bij staat is ze in 1939 genomen, en toen was het nog vrede! Wel is de foto, tijdens een familiefeest, in Baarn gemaakt.' Historische Vereniging Bergen NH Opgericht 15 juni 1993 Bestuur: Job C. Hardeman, voorzitter Jaap Kroon, secretaris Frans G. Thomas, penningmeester Henk J. Min, programma-commissaris Jan Balkema, portefeuillehouder Verspreiding drukwerken Maaike J. Mulder, portefeuillehouder Histon Leo B.V. Rotthier, portefeuillehouder Excursies Adres verenigingssecretariaat: Eikenlaan 12 1861 GV Bergen NH telefoon 072 - 581 33 39 Ledenadministratie en verkrijging voorgaan de nummers: St. Anthoniusstraat 13 1861 LD Bergen NH telefoon 072 - 581 23 34 Men kan lid worden van de vereniging door opgave bij de penningmeester. Men ont vangt dan een acceptgirokaart. Ook kan de contributie 22,50 per jaar, méér mag ook; leden buiten Bergen 27,50) gestort worden op girorekening 76 62 79 ten name van 'Historische Vereniging Bergen NH' te Bergen NH. Giften kunnen eveneens op bovengenoemde rekening worden gestort. Bij 'mededelingen/omschrijving' s.v.p. contributiejaar vermelden, resp. 'gift'. Werkgroepen van de vereniging: Excursies coördinator, Leo Rotthier, telefoon 581 28 83 Eldert Groenewoud Marijke Kirpensteyn Riet Rotthier-Vroling Cees Winder Verspreiding drukwerken coördinator, Lau Vrasdonk Rie van Baar-Groenewoud Nico Bijl Dick Broers Jan Duyves Eldert Groenewoud Piet Hoogcarspel Nel Jannink-Telkamp Marian Klaver-van Vliet Jan Louter Piet Mooij Jan Oldenburg Henk Schotten José Siebers-Faber Jan Swaan Wim Taapken Truus Winder-Vrasdonk Renate Woudstra-Mooij Historisch Kadaster Bergen Henk Min, telefoon 581 59 22 Historisch Onderzoek (Histon) coördinator, Maaike Mulder Piet Baltus Theo Dijkstra Piet Duivenvoorde Marion Eisma Koos Janssen Loekie Liefbroer Annemarie Meiboom Jacob Meiboom Ada Parigger Tamis Pronk John Stoute Theo Veer Marco Ventevogel, automatisering Truus Winder Joke Wolschrijn Oude Begraafplaats (Samenwerking HVB - Rotary Club Bergen) coördinator, Wim Taapken Redactie Bergense Kroniek zie voorin het blad 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 30