Inhoud Van de voorzitter De Heerlijkheid Bergen, een heerlijkheid? Archiefsnippers Bergens Nieuws 100 jaar geleden Jacob Leijen mobiliseerde de bakkerswereld Bergenaren vertellen over vroeger De kermis in Bergen tussen 1914 en 1920 Over polders en schouw gesproken Verstoven in de nacht der bezetting Toen en nu Van de boekenplank Wie weet...? Bergense Kroniek Tijdschrift van de Historische Vereniging Bergen NH Verschijnt 2 x per jaar H. Greeven Zevende jaargang - nr. 1 - mei 2000 Redactie: Roosannie Kromhout (eindredactie), telefoon 581 33 84 Trees Staarink-Bruinsma, telefoon 589 65 96 Bert Veer (voorzitter), telefoon 589 52 50 Steven de Wit, telefoon 581 21 59 Vaste medewerker: Piet Mooij Redactieadres: Steven de Wit Dokter van Peltlaan 20 1861 KC Bergen NH telefoon 072 - 581 21 59 Basisontwerp: Gustaaf Verburg Opmaak: Uitgeverij De Coogh A.A. Veer Berichten voor u opgezocht in de Alkmaarsche Courant van 1900, januari t/m juni M.P. van de Graaf Trees Staarink-Bruinsma David Kouwenaar: "Mijn leven zie je in mijn schilderijen voorbijtrekken Druk: Gerja, Waarland Steven de Wit Het volgende nummer verschijnt in november 2000. Sluitingsdatum kopij: 15 augustus 2000. Voor gegevens over de vereniging en haar activiteiten, alsmede over het lidmaatschap zie achterin dit nummer. Niets uit dit tijdschrift mag worden gekopieerd of anderszins overgenomen zonder toestemming van de redactie. Joh. Ranzijn Jan van Baar Bergense slachtoffers in de jaren 1940 - 1945 ISSN 1380-376X Trees Staarink-Bruinsma A.A. Veer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 3