Verstoven in de nacht der bezett ing opgesloten in kamp Vught. Op 4 septem ber 1944 daags voor Dolle Dinsdag stond Bernardus Min met honderden medege vangenen voor het vuurpeloton te Vught. Pas in 1947 bevestigde het informatiebu reau van het Nederlandse Rode Kruis de dood van Ben Min. Jan Walter, geboren 28 april 1911 te Alkmaar, gehuwd met Elisabeth Gootjes, sedert augustus 1942 woonachtig aan de Van Borselcnlaan 14, later Prinsesselaan 33 te Bergen, vader van drie jonge kinde ren, van beroep kleermaker/vertegen woordiger, overleed op 11 oktober 1944. Als lid van de Binnenlandse Strijdkrach ten was hij betrokken bij de wapendrop pings op het 'droppingfield' Lobster in de Wogmcer. Jan Walter vond de dood bij het drama op boerderij Houtlust in de Schermer op 11 oktober 1944. Zoals onder Jan Martin vermeld, wordt ook Jan Walter herdacht op een gedenksteen op de Begraafplaats aan de Kerkedijk. Mense Joannes Engelsma, geboren 29 augustus 1895 te Amsterdam, gehuwd met Tekkclina Kooistra, vader van drie zoons en een dochtertje, woonachtig te Zuilen, van beroep machinist en waar schijnlijk als spoorwegstaker in Bergen ondergedoken, werd op 25 oktober 1944 te Bergen door de Duitsers gefusilleerd 'vanwege plundering'. De tekst op de 'Bekanntmachung' luidde: 'Wegens her haalde plundering werd op 25 October 1944 in Bergen een Nederlandsche staats burger standrechtelijk doodgeschoten'. Mense Joannes Engelsma ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkedijk. Op zijn grafsteen staat 'Gevallen voor het vaderland'. Vincent Weijand, geboren 31 oktober 1921 te Bergen, was de zoon van de kunstschilder Jacob Gerrit Weijand en de joodse Betsy Polak. Het gezin Weijand woonde in oktober 1941 nog op de Kerke dijk 3 te Bergen en verhuisde in juli 1943 naar Haren in de provincie Groningen. Vincent Weijand vestigde zich op 22 juli 1943 in Heiloo. Wanneer, waar en waar om Vincent Weijand werd opgepakt is onbekend. Hij kwam in Buchenwald terecht. Het concentratiekamp Buchenwald herbergde voornamelijk politieke gevangenen waartoe bijvoor beeld ook Jehova's-Getuigen werden gerekend. Vincent Weijand stierf daar op onbekende datum. Jaap van Domselaer, geboren 1 oktober 1923 te Bergen, zoon van de componist Jakob van Domselaer en Maaike Middelkoop, woonde aan de Natteweg 68. De letterkundig student Jaap van Domselaer stond te bock als een talentvol dichter. Op 8 februari 1943 klopte de politie bij hem aan. Jaap van Domselaer stond op de lijst van twee├źntwintig Bergense jongeren die als represaille op de aanslag op Seyffardt, commandant van het Nederlands vrijwilligerslegioen, van hun bed werden gelicht. De actie leverde overigens weinig arrestanten op. Slechts de studenten P.J.J. van Munster en Robert Visser vielen in Duitse handen. Zij keer den voor zover bekend spoedig terug. Jaap van Domselaer bleek ziek of simu leerde ziekte. Een paar maanden later in augustus 1943 verruilde het gezin Van Domselaer Bergen voor Hilversum. Kort hierop vestigde Jaap van Domselaer zich te Amsterdam. Op 23 december 1944 probeerde hij bij Kerkdriel de Maas over te steken (op drijfbanden?) naar het reeds bevrijde zuiden. Er werd op hem gescho ten, Van Domselaer raakte dodelijk gewond doch bereikte nog wel de oever bij Empel. Nog dezelfde dag 23 december 1944 stierf Jaap van Domselaer op 21-jari ge leeftijd te 's-Hertogenbosch. Aanvankelijk lag hij daar ook begraven. Op woensdag 17 juni 1953 vond te Bergen de herbegrafenis plaats. Jan Adriaan Blok, geboren 30 januari 1889 te Rilland-Bath, gehuwd met Adriana Christina van Wachem, vader van drie zonen, woonachtig op de Breelaan 6 en geneesheer te Bergen, over leed op 15 januari 1945 te Bergen. Jan Blok was een actief illegaal werker en aangesloten bij de Groep-Van Rij, een Vrij Nederlandgroep. Door verraad viel dokter Blok in Duitse handen. Hij werd op 1 april 1941 gearresteerd, opgesloten in het Oranje-hotel te Scheveningen, op 28 juni 1942 vrijgelaten en opnieuw gear resteerd. Dokter Blok is niet in gevangen schap gestorven maar thuis in Bergen, De gedenksteen ter nagedachtenis aan Jan Martin en Jan Walter onder de bevrijdingsboom op de Begraafplaats aan de Kerkedijk. (Foto: Trees Staarink - Bruinsma). 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 26