de concentratiekampen. Bertus Martin stierfin 1991 bij een auto-ongeluk. De onfortuinlijke Jan Martin, die ook ter dood veroordeeld was, werd een maand na zijn veroordeling uit zijn cel gehaald en op 25 juni 1942 in Overveen (gemeente Bloemendaal) gefusilleerd. Zijn graf in de duinen heeft men niet kunnen lokaliseren. Aan de zuid-zijde van de geallieerde Begraafplaats te Bergen staat een 'bevrij dingsboom' die oorspronkelijk geplant was nabij het hertenkamp. Bij deze boom lag een gedenksteen met het opschrift: 'Aan de voet van deze in 1945 geplante bevrijdingsboom herdenken wij eerbiedig J.A. Martin en J. Waker die voor onze vrijheid zijn gevallen.' In 1997 werd een nieuwe steen geplaatst met de gebeitelde tekst: 'In de schaduw van deze bevrij dingsboom gedenken wij de Bergense verzetsstrijders J.A. Martin (22) en J. Walter (33). Zij zijn gevallen voor onze vrijheid in de nacht der bezetting 1940- 1945. Opdat wij hen in dapperheid evena ren als wij geroepen worden.' Petrus Thomas (Piet) Schrijer, geboren 22 oktober 1919 te Bergen, zoon van Franciskus Schrijer en Wilhelmina Maas, woonachtig aan de Karei de Grootelaan 18, oudere broer van Nico Schrijer, ver trok in april 1936 naar Vlissingen en trad in november 1938 als matroos in dienst bij de Koninklijke Marine. Waarschijnlijk is het schip waarop hij voer getorpedeerd en zijn de overlevende bemanningsleden geïnterneerd. Op 1 oktober 1943 kwam Piet Schrijer om in een krijgsgevangen kamp in Thailand. De radio-telegrafist Bob Zeehuisen, gebo ren 9 mei 1919 te Amsterdam, zoon van Johannes Zeehuisen en Frederieke Happe, ongehuwd, sedert 1938 inwonend bij zijn broer en makelaar J. Zeehuisen aan de Meerwijklaan 5 te Bergen, vertrok in 1942 van Bergen naar Eindhoven. Hij overleed op 17 december 1943 te Dtisseldorf. Bob Zeehuisen was in Duitsland tewerkge steld. Hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkedijk te Bergen. De grondwerker Wilhelmus Petrus BertusGieling, geboren 30 augustus 1903 te Warmenhuizen, gehuwd met Dirkje Bakker, vader van tien kinderen, woonde sinds 1938 aan het Zakedijkje 13. Hij verloor het leven bij het zware en laatste bombardement op het vliegveld Bergen op donderdag 4 mei 1944 toen op klaarlichte dag 26 Britse bommenwerpers het kleine vliegveld bestookten. Gieling zocht dekking in een zogenaamd mangat toen op korte afstand van zijn schuilplaats een bom ontplofte. Van een mogelijk tweede slachtoffer ('een knecht te Bergen woonachtig te Koedijk') zijn geen gege vens bekend. Simon Maria Houtenbos, geboren 8 december 1924 te Bergen, zoon van Jacob Houtenbos en Geertruida Leek, onge huwd, woonachtig aan de St. Antonius- straat 5, van beroep kruidenier, stierf op 3 juni 1944 te Kirchweyhe bij Achim in Duitsland. Houtenbos was ingevolge de 'Arbeitseinsatz' in Duitsland tewerkge steld. Zijn stoffelijk overschot is in 1952 van Duitsland overgebracht naar het rooms-katholieke gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Bergen. Of de gedwongen tewerkstelling in Duitsland meer slachtoffers heeft geëist is niet bekend. De razzia op mannelijke inwoners van 18 tot 40 jaar op 18 decem ber 1944 (op 25 januari 1945 zou nog een straatrazzia volgen) leverde uiteindelijk een gering aantal arbeidskrachten op. De opgepakte Bcrgenarcn werden verzameld in het Retraitehuis van de zusters Ursuli- nen aan de Loudelsweg. In Schoorldam werden zij ingescheept om via Alkmaar, Amsterdam, Kampen en Zwolle naar tewerkstellingen in Hamburg te worden gebracht. De 23-jarige rietdekkerszoon Petrus Mors van de Kanaaldijk en de 33- jarige stoffeerder Frans Vrasdonk uit de Karei de Grootelaan 20, beiden opgepakt tijdens een razzia, keerden in juni 1945 behouden huiswaarts. De walsmachinist Bernardus Aloysius Antonius Min, geboren 12 juni 1913 te Bergen, zoon van Martinus Min en Anna Revers, woonde aan de Natteweg 3 te Bergen. De artistiek begaafde Ben Min was samen met Dirk Dekker op het eind van de zomer van 1943 na te zijn verraden gearresteerd wegens het in bezit hebben van een (kapot!) radiotoestel. Op weg naar de Weteringschansgevangenis wisten de beide Bergenaren tijdens de tramrit door Amsterdam te ontsnappen. Dirk Dekker werd spoedig opnieuw ingere kend en kreeg zes weken celstraf. Ben Min bleef uit handen van de bezetter en dook onder in Amsterdam. Een bezoek aan Bergen werd hem fataal. Hij werd Jan Martin op de motor met zus Tini. (Foto beschikbaar gesteld door mevrouw G. Bronk- horst - Roobeek). 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 25