<7 Slachtoffers onder de joodse inwoners van Bergen De antiquair Ruben Elion, geboren 28 december 1880 te Amsterdam, en zijn echtgenote Rosalie Wijnkoopgeboren 11 maart 1882 eveneens te Amsterdam, woonden sedert 1923 met hun kinderen Freddy Josephine, geboren 11 augustus 1911 te Amsterdam, en Meta Henriëtte, geboren 26 december 1913 te Amsterdam, aan de Loudelsweg 64 te Bergen. Na reeksen voorgaande anti-joodse maatregelen kwam in het voorjaar van 1942 het bevel dat joodse inwoners Bergen moesten verlaten. De joodse gemeenschap in Alkmaar verliet de stad op 5 maart 1942. De joodse inwoners van de regio-gemeenten vertrokken op een later tijdstip naar de als jodenwijken aan gewezen delen van Amsterdam. Pas op 18 december 1942 registreerde de gemeente Bergen het vertrek van hun joodse inwo ners in het gemeentelijk bevolkingsregis ter. Op het moment van de aanstaande uit tocht verbleef Ruben Elion (tijdelijk?) te Huwelijksakte van David de Groot en Betje Wagena Landsmeer. Hij overleed daar op 8 juni 1942. Mevrouw Elion-Wijnkoop en haar dochters Freddy en Meta verhuisden in 1942 naar de Amsterdamse Uiterwaarden straat 140. Vandaar werden zij via het doorgangskamp Westerbork op transport gesteld. Rosalie Elion-Wijnkoop en Meta Henriëtte Elion stierven op 30 april 1943 in het Poolse vernietigingskamp Sobibor. Het lot van hun dochter Freddy Josephine is niet bekend. Haar naam komt niet voor in het boek der gestorve nen "In Memoriam". David de Groot, geboren 20 november 1879 te Amsterdam, en zijn echtgenote Betje Wagenaar, geboren 25 november 1872 te Alkmaar, verruilden in 1920 de Alkmaarse Hofstraat 21 voor 'Kijkuit' aan de Dorpsstraat 67 hoek Karei de Grootelaan. David de Groot, ijsverkoper annex handelaar in lompen en oude meta len, en Betje Wagenaar hadden vier kin deren: Aron, geboren 30 september 1907 te Alkmaar; Kaatje, geboren 15 juli 1911 te Alkmaar; Anna, geboren 16 februari ar (detail). 1914 te Alkmaar en Marianna Elisabeth, geboren 15 januari 1918 te Alkmaar. Mevrouw Ariana Wagenaar-Drukker, geboren 15 maart 1936 te Zaandam, woonde bij hen in. De oudste zoon Aron verhuisde in december 1928 naar Amsterdam en Kaatje in februari 1931. In het voorjaar van 1942 verliet de familie zonder de inmiddels overleden Ariana Wagenaar-Drukker de Dorpsstraat in Bergen. Het gezin trok in bij Aron en Kaatje-in de Amsterdamse Rijnstraat 58 III. Vermoedelijk begin 1943 werden David de Groot, zijn vrouw en kinderen via Westerbork naar Auschwitz gedepor teerd en aldaar om het leven gebracht. David de Groot en Betje de Groot- Wagcnaar stierven op 12 februari 1943 en de kinderen Anna de Groot en Marianna Elisabeth de Groot op 24 september 1943 eveneens in Auschwitz. Aron de Groot liet het leven op 27 maart 1945 in Mauthausen bij Linz in Oostenrijk. Van het gezin De Groot-Wagenaar overleefde slechts Kaatje de oorlog. Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrou welijk al de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat hierop door hen uitdrukkelijk met ja geantwoord is, hebben wij in naam der wet verklaard, dat zij door ImUiiuwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van: Aj v<4,.. V r -r-V f En is hiervan/ door ons opgetgaakt deze akte,, weljee. na .voorlezing. door_ ons en de pylc --Z0? De Ambtenaar voornoemd 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 23