Verstoven in de nacht der bezetting Bergense slachtoffers in de jaren 1940-1945 In mei 1995 bracht de Historische Vereniging Bergen NH een themanummer uit getiteld Bergen '40-'45. Wie mocht denken dat daarmede de balans van vijfjaar bezetting was opgemaakt, vergist zich. De publicatie leidde niet slechts tot licht corrigerende en aanvullende reacties maar nodigde tevens uit nieuwe bronnen aan te boren teneinde de kleine geschiedenis, het leed en de tragediën in de huisgezinnen, te belichten en beschrijven. Dit heeft geleid tot onderstaand sober overzicht van joodse en andere Bergense slachtoffers (cursief gedrukt) van de Tweede Wereldoorlog (voor zover thans bekend). Jan van Baar f A- -- Duitse colonne trekt vanuit Bergen naar Alkmaar via de Bergerweg Foto beschikbaar gesteld door Cor Schouten).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 22