meesters maakten daar gebruik van, ze hielden er onder meer hun gastdag. De Bergermeer maakte ook geen deel uit van de Vereniging van polders. Verkiezingen Er werd op een poldervergadering een datum vastgesteld voor verkiezingen. Op die dag ging de bode, eerst Blankendaai later mijn broer Cor, een verzegelde stembus halen uit het gemeentehuis, plus de sleutels van het slotje dat er op zat. De secretaris, Jacob Leijen, keek goed na of de bus op slot zat en hield de sleutels bij zich. Om tien uur begonnen de verkiezin gen en kwamen de ingelanden hun stem uitbrengen. Ze kwamen gelijk even voor een borreltje. De verkiezingen eindigden om drie uur, dan maakte de secretaris de stembus open voor de uitslag. Soms waren er wijzigingen, maar de meeste keren bleef het bij het oude. Eén ding was zeker, het was altijd een gezellige dag, eerst in café Piet Oldenburg en later bij Gerrit en Tilly Nieuwendijk (thans de Oude Herberg). Toen vader Jan Ranzijn overleden was, heb ik hem in 1956 opgevolgd als voorzitter. Toen kregen wij de gastdag. Het was net als in de gemeenteraad, je werd officieel beëdigd. Omstreeks 1963 kwam er nog een secretariswisseling. De nieuwe secretaris werd Cor Velthuis uit Alkmaar en na diens overlijden werd de heer W. Schoon hoven secretaris. De gemeente Bergen was ook landei genaar; namens de gemeente was er een poldermeester in de persoon van de heer J. Blauw, directeur Gemeentewerken. Vroeger had je in het centrum van Bergen nog veel slootjes. Het parkeerter rein achter Albert Heijn was omgeven door sloten, dat was het terrein van Gemeentewerken. Ook bij het Plein, waar het Texaco pompstation staat en zo langs het makelaarskantoor Vlieg en ach ter de ABN-AMRO langs liepen slootjes. Deze behoorden tot de Zuurvenspolder. In 1966 werden de polders onder Bergen samengevoegd tot het Waterschap Bergen en daarmee verdween de gemoe delijkheid. Weer later, in 1976, werd alles ondergebracht in het waterschap Het Lange Rond. De polders van Bergen volgens het kaartje uit de gemeenteatlas van Kuyper, 1866. Jtnzol - cm. JGuiétuxy Gttrotu. Dvk eji, Kccdo Krks ALoltn/ 0 UJ) C'AR SPJSI Middti óndbuxp rcuiei :rge£T 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 21