door op zondag 28, maandag 29 en dins dag 30 september 1919. Hierbij staat op de kermis een wachtpost van de brand weer. Het volgende jaar 1920, is de kermis op zondag 26, maandag 27 en dinsdag 28 september op een terrein aan de Karei de Grootelaan. Op dit terrein zijn stand plaatsen beschikbaar voor een stoomcar- rousel, een parade-variététent, een zweef- draaimolen en een gebak-poffertjeskraam; verder op het terrein van H.C. Smit aan de Dorpsstraat: een zweefmolen, een koek- of suikerkraam, een galanterie- kraam, een palingkraam, een ijswagen, een werptent en een hakkraam. Tenten, kramen en andere inrichtin gen worden voor de kermis aan een tech nisch onderzoek onderworpen om te zien of ze geen gevaar opleveren en of ze vol doende hecht worden bevonden. Natuurlijk moet er ook pacht betaald worden. De pacht varieerde van 1,50 tot 300,- al naar gelang de grootte van de inrichting. Tenslotte worden voor het welslagen van de kermis de cafés en drankgelegcn- heden aangeschreven, dat ter voorkoming van onregelmatigheden en dronkenschap gedurende de kermis niet mag worden getapt aan personen die onder invloed verkeren. Uit dit laatste mag blijken dat, hoe wel de kermis zelf erg veranderd is en elektriciteit en computer hun intrede heb ben gedaan, er niet zoveel is veranderd als het onderwerp kermis ter sprake komt. Nu, tachtig jaar later, wordt het houden van een kermis door burgers en gemeen teraad uitvoerig besproken. Ook nu zijn er mensen apert tegen de organisatie van een kermis binnen de gemeente maar ook gaan er stemmen op de kermis in moder ne vorm plaats te geven om vreugde en vermaak te bieden. Want, al dan niet in Bergen, de kermis zal altijd blijven bestaan. De op 7 september 1920 gehouden kermisverpachting levert het volgende resultaat op: Exploitant Inrichting Pacht Waarborgsom P.Wiers, Alkmaar Werptent 25 25 J.Smit, Alkmaar Palingkraam 12 25 L.Bijwaard, Bergen Fruitwagen 1,50 F.Slot, Den Haag Luchtschommel 120 50 D.de Groot, Bergen IJswagen 5 25 J.Breek, Middelie Hakstailetje 2,50 25 J.Schuurman, Noordwijkerhout Schiettent 20,45 25 Th.van den Berg, Noordwijkerhout Aeroplane Carrousel 300 50 J.H. Bos, Koedijk Vistent 15 25 Bronnen Regionaal Archief Alkmaar, Stukken nog over te brengen naar secretariearchief Bergen NH 1811 - 1921, inv.nr. 118. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 19