Bergenaren vertellen over vroeger namen we mee in de bosjes en dan maar aan de draad trekken. Slootje springen bomen klimmen en fikkie steken waren ook geliefde bezigheden. Om een zakcentje te verdienen brachten we de koffers van de badgasten naar de logeeradressen. Na afloop gingen we dan naar het snoepwinkeltje van Siempie Peeuw aan de Lijtweg. Het leek net of deze man op het punt stond in hui len uit te barsten, vandaar zijn bijnaam". Periode 1940-1945 "De oorlogstijd was ook voor mij een moeilijke tijd. Je werd de volwassenheid ingeschopt. Tijdens een inval in Amster dam ben ik samen met mijn broer opge pakt en naar de gevangenis aan de Am- stelveenseweg overgebracht. Na enkele verhoren werd ik vrijgelaten en ben ik bij een boer in Nijkerk ondergedokenwaar ik een half jaar verbleef. Moet je je inden ken, ik moest met twee linkerhanden boe renwerk doen, dat was zwaar voor mij. Mijn ouders waren inmiddels naar Baarn geëvacueerd en in die tijd woonde ik op verschillende adressen in Amster dam. Begin 1945 ben ik 's morgens vroeg na spertijd vanuit Amsterdam naar mijn ouders in Baarn gelopen, alles wat eetbaar was had ik meegenomen. De tocht duurde een dag! Ook in Baarn werd een razzia gehouden en daar liep ik in de val. Ik werd overgebracht naar Hilversum en van daaruit getransporteerd naar Duits land, waar ik na een paar maanden ben weggelopen, terug naar mijn ouders. Je werd in de oorlogstijd gevormd of misvormd. Het hoorde erbij en ik vind dat ik pech maar ook geluk heb gehad". Weer in Bergen Mijn vrouw Jeanne Bijlo, beeldhouwster, heb ik op het huwelijk van de schilder Constant met Matie van Domselaer ont moet. Jeanne wilde een portret van mij maken en zo is het allemaal gekomen lacht David ondeugend. "In 1946 zijn we in Amsterdam getrouwd en in een huisje aan de Buerweg in Bergen komen wonen. Het was een strenge winter met veel sneeuw, alles was bevroren. Toen onze dochter Daphne werd geboren, was de Bergerweg helemaal dichtgesneeuwd. In 1947 verhuisden we naar de Midden Geestweg, waar onze tweede dochter Janine het eerste levenslicht zag. Dankzij de vele opdrachten hadden we het druk; we stimuleerden elkaar in het werk en ik hielp Jeanne met het techni sche gedeelte van het beeldhouwen. Voor het Stedelijk Museum in Alkmaar restau- Alkmaar, het Singer Museum in Laren en in Kranenburgh. Er was bij ons thuis veel belangstel ling voor de beeldende kunst: er hingen veel schilderijen aan de wand. Regelmatig bezochten wij het Rijksmuseum en bet Stedelijk Museum in Amsterdam. Mijn vader ontmoette journalist Dirk Klomp, die ons hele gezin naar Bergen uitnodigde. Dirk had nog een stukje grond aan de Doorntjes; mijn ouders voel den er wel wat voor het te kopen en heb ben er toen een huisje op laten bouwen. Dit speelde allemaal in 1926. Vóór die tijd gingen we met vakantie naar Elspeet, Noordwijk of Egmond aan Zee en daarna werd het Bergen waar we iedere school vakantie vertoefden, totdat mijn vader in 1941 met pensioen ging en zich permanent m Bergen vestigde. Het was voor mij een heerlijke tijd want ik had de pest aan school en in Bergen was ik vrij! Ik weet nog dat de Doorntjes de eer ste geasfalteerde weg was op 'de Geest' (gebied begrensd door de Nesdijk, Meerweg en Lijtweg). De hele 'Geest' was een armoedige wijk; voor nog geen hon derd gulden kon je daar toen een stukje grond kopen. Als we met de tram naar zee gingen stapten we bij de halte Sparrenlaan op. Ik herinner mij dat mijn ouders een rood/wit gestreepte tent hadden gekocht en dat mijn vader alles droeg. Op bet strand gekomen werd de tent opgezet, waarin we ons één voor één konden verkleden. Het was toen een preutse periode!" De Karperton "Toen we wat ouder waren gingen we in plaats van naar zee, naar het zwembad 'de Karpertonin de Bergermeer gelegen. Als je gezwommen had, zag je zwem broek rood van de watervlooien. Ik weet nog dat er in de verkleedcabine een inge lijst rijmpje hing om de mensen wat mil der te stemmen.Zonder te hoeven nadenken komt de tekst bij David boven: de watervlo dat is geen vlo, -de mensen noemen hem maar zo. -Het is een heel klein soortje kreeft, -dat slechts in het beste water leeft. -Dus wees niet boos als u hem ziet, -want dat verdient hij zeker niet. -Hij zorgt voor de waterzuivering -en dat is een belangrijk ding!!" Kindervermaak "Ruitje-tik vonden we prachtig" zegt David. "We staken een speld met een knoop door een draad heen in de stopverf van een raam. Het einde van de draad 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 16