Jacob Leijen mobiliseerde de bakkers wereld De ondergrond toont een detail van de handtekeningenlijst. Hieronder de 63 namen. b. Schoen, Schoorldam jb. Smit te Schoorl Wed.Jan Wijker, Groet Jan Lingerak, Warmenhuizen Pieter de Geus, Warmenhuizen Pieter Kamer, Warmenhuizen Jan Strooper, Tuitjenhorn Cornelis Groot, Eenigenburg C. Nieuwland, Zijpe H. Out, Zijpe Jan Koorn, Zijpe Dirk Keesom, Zijpe Tennis Klerk, Zijpe Jacob Wijngaard, Zijpe Volkert Bakker, Zijpe Cornelis Grootis, 't Zant Cornelis de Geus, St. Maarten Jan Molenaar, Sint Maarten Dirk Bakker, Huigendijk Ph.W. Mothe, St. Pancras Jb.de Geus, Broek op Langedijk Tennis BerkhauwetlBroek op Langedijk G. Nieuwland, Zuid-Scharwoude C. Visser, Zuid-Scharwoude Tijs Borst, Noord-Scharwoude Gerrit Nijmen, Oudkarspel Jan Borst, Oudkarspel Aldert Veerdig, Dirkshorn Jacob van Coen{1),Heerhugowaard Jacob Nieuweboer, Oude-Niedorp Hendrik de Stol, Oude-Niedorp T. Strooker, Koedijk Jacob Kes, Schermer A. Zwaerts, Oterleek Jan de Wit, Oterleek Klaas Plas, Schermerhorn Jacob Wortel, Schermerhom Willem F. Vendel, Schermerhorn Jan Plas, Schermerhorn Jan van 't Hof, Schermerhorn Dirk Oortwijn, Noordeind Pieter Schipper, Graft Jan Schenk, Graft Jan Jongert, Driehuizen Evert Wijnberg, Heiloo Wed. de Wild, Limmen Jacob Dekker, Limmen C. Schermer, Castricum F. Vermeer, Uitgeest Albert Bonkenburg, Uitgeest Jan Teeling, Uitgeest G. Pauw, Uitgeest Arie Nijman, Uitgeest Cornelis Sint, Uitgeest Willem Hofdijk, Akersloot Paulus Schoon, Akersloot Pieter Koning, Akersloot Jan Kunhen op de Hoef Anthonie van Egmond op den Hoef Jan Conijn, Egmond aan Zee Gerrit Knaap, Egmond aan Zee Willem Lingerak, Egmond a/Zee A. Stet, Egmond Binnen Op pad naar 32 dorpen Met de twee, op gezegeld papier geschre ven stukken ging Jacob Leijen vervolgens op stap om van zijn collega-bakkers in 33 dorpen, in een wijde kring rond Alkmaar gelegen, adhesie te verkrijgen èn hun handtekening. Het zal voor Jacob een flink aantal reisjes hebben betekend; naar het noorden zover als Sint Maarten, naar het oosten tot Oude-Niedorp, de Langedijk, Schermerhorn en Graft, en naar het zuiden tot Uitgeest. Met al het voorlezen en praten meegerekend heeft hij daar een groot aantal dagen ingesto ken. Maar uiteindelijk had hij 63 handte keningen onder zijn rekesten. De Wet van 1833 Het verzoekschrift aan de koning werd door de Staatssecretarie, voorloper van het Kabinet der Koningin, naar de minis ter van financiën gezonden. Deze bracht op 9 februari 1833 rapport uit aan de koning. Hij had advies gevraagd bij de Gouverneur (de Commissaris des Konings) in Noord-Holland en adviseer de negatief op het rekest te beschikken. In de Tweede Kamer werd besloten het rekest voor te leggen aan de Com missie voor de verzoekschriften. Deze bracht een verslag uit, dat niet meer is dan een samenvatting van het rekest aan de koning, met het voorstel de stukken ter inzage te leggen van de kamerleden. Helaas... in het uiteindelijke wetsont werp werden de bezwaren van Jacob Leijen en zijn 63 collega-bakkers niet gehonoreerd! De accijns werd weer her steld met de tarieven van respectievelijk 4,-, 3,20 en 1,20 per 100 kg. Maar in 1855 werd de accijns op het gemaal definitief afgeschaft. Brontien Algemeen Rijksarchief Den Haag, archief Tweede Kamer, inv.nr. 1004, rekestnr. 20. Regionaal Archief Alkmaar, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1822. A. C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, Bussum 1969. Met dank aan mevrouw A. Dulmers- Leijen te Heiloo en Fr.A.H. Otten te Heemstede voor de vele gegevens. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2000 | | pagina 14