a §5$ Stadsmuur met Papetoren voor het beleg van 1573 Klein Bolwerk (tekening naar situatie 1790) Kanaalkade gezien vanaf Overstad Gezicht op de Herenstraat waar de Friese Poort in 1573 lag Clarissenbolwerk gezien vanaf de Geestersingel Klein Bolwerk gezien vanaf de Nieuwlandersingel Kennemerbolwerk (tekening naar situatie 1800) De Astronoom van Johannes Vermeer Munnikenbolwerk gezien vanaf de Helderse weg/Kanaalkade Kennemerbolwerk gezien vanaf de Kennemersingel Restant van de voormalige Voormeer Eilanden in de Voormeer (tekening naar situatie 1792) Er lagen al enkele plannen, maar uiteindelijk ontwierp Adriaen Anthonisz een nieuw verdedigingssysteem voor de stad Alkmaar op basis van in Italië ontwikkelde principes. Hij deed dat in samenwerking met Charles de Boiset, die door Willem van Oranje als zijn vertegenwoordiger was aangesteld. Er was haast ge boden - het Spaanse leger zou immers binnen afzienbare tijd naar Alkmaar optrekken - en de financiële middelen waren beperkt. Door deze omstandigheden gedwongen koos hij voor een ver nieuwde opzet. Namelijk aarden wallen met bastions zonder een stenen walbekleding. In mei 1573 kwamen de werkzaamheden pas goed op gang. Toen de Spanjaarden op 21 augustus 1573 het beleg van Alkmaar startten, was twee derde deel van het project gereed gekomen. Het was dan ook begrijpelijk dat het Spaanse leger zijn aanvallen concentreerde op de nog niet versterkte noordelijke zijde van de stad (de Friese Poort en de Rode Toren). De zege op het Spaanse leger betekende voor Adriaen Antonisz de start van een succesvolle loopbaan als vestingbouwer. Hij had de interesse van Willen van Oranje opgewekt. In de periode tussen 1573 en 1607 is hij betrokken bij de versterking van de verdedi gingswerken van zeker dertig steden in verschillende gewesten van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar hij ver richtte ook onderzoek naar ondiepten in de Rijn, Waal, Lek en IJssel en maakte kaarten van stromingen in deze rivieren. Zijn belang stelling voor wiskunde bleef levendig. Hij schreef een studie op het terrein van wis- en natuurkunde, tijdrekenkunde en sterrenkunde. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden was Adriaen Antonisz ook in bestuurlijk opzicht actief in Alkmaar. In 1579 werd hij tot een van de schepenen van de stad benoemd en maakte hij ook een lange periode tot zijn dood in 1620 deel uit van de vroedschap van Alkmaar. Een aantal keren werd hij ook tot een van de drie burge meesters gekozen die in die tijd de stad mede bestuurden. In 1609 begon het twaalfjarig bestand. Even een rustperiode in de strijd tegen Spanje. Maar dat betekende tegelijkertijd dat zijn werk als vestingbouwer afliep. In 1612 overleed zijn vrouw Swij Dircxdt. Adriaen Antonisz stierf in november 1620. Op 20 november van dat jaar werd hij begraven in de Grote Kerk van Alkmaar. Er is in die kerk helaas geen grafsteen meer van Adriaen Anthonisz aanwezig. De zonen van Adriaen en Swij namen de Latijnse naam Metius aan. Die naam kan afgeleid zijn van het Latijnse metior (=afmeten). Maar kan ook verwijzen naar Meton (=wiskundige uit de oudheid). In Alkmaar leven de gezinsleden in ieder geval voort in de namen van de Metiusgracht en de Metiusstraat nabij het Noordwest ziekenhuis. Wandelroute Op beide kaarten zijn met nummers plekken aangegeven die verwijzen naar de verdedigingswerken van Adriaen Antonisz. Door gebruik te maken van een telefoon en de QR-codes op deze kaart hoort u een nadere mondelinge toelichting over de desbe treffende plek. De wandelroute langs de grenzen van Alkmaar in de 16e eeuw kunt u op elk willekeurig punt starten en beëindigen. Zicht op Noorderkade nabij standbeeld Adriaen Anthonisz (tekening naar situatie 1889) Standbeeld Adriaen Anthonisz op de Noorderkade bij de Ringersbrug. Het kunstwerk is vervaardigd in opdracht van vastgoedontwikkelaar Jan Deurwaarder bij de realisa tie van de Noorder Arcade. Het beeld van hardsteen en brons is vervaardigd door John Bier (1936). Het werd in 1997 geschonken aan de gemeente Alkmaar. (foto Kunstwacht-Alkmaar) riese Poort en Fries Bolwerk (tekening naar ituatie 1841) De zonen Metius Het gezin van Adriaen Antonisz en Swij Dircxdt telde twee dochters en zes zonen. Vier van de jongens traden in de voetsporen van hun vader. Ook zij hadden veel belangstelling voor meet- en wiskunde Zij reisden ook regelmatig met hun vader Adriaen mee en onder steunden hem met de werkzaamheden en inspectiereizen op verschillende locaties in de Republiek. Zo bracht zoon Adriaen - wis kundige en astronoom - het tot hoogleraar aan de universiteit van Franeker. Hij publiceerde veel studies waaronder het boek Institutiones Astronomi- cae Geographicae. Een belang wekkende studie. Het boek ligt op tafel van het schilderij De Astronoom van Johannes Vermeer. Jacob - een andere zoon - was een bekwaam instrumentenmaker en lenzenslijper. Hij bouwde een telescoop en was volgens sommige onderzoekers Galileo Galilei voor. Het Clarissenbolwerk op de kaart van Panders uit 1749 Jikriij olen op het Munnikenbolwerk (tekening ob de Vries naar situatie 1649)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2023 | | pagina 2