AlkmaardersopdeKaart Sr® MAR CELIS DEK» U VICTORIA Ihetschermer/eSandI Willem Schermerhorn (1894-1977), minister president, onderhandelaar en wetenschapper Stedelijk Museum Alkmaar Regionaal Archief Alkmaar Jzl t A V|| sl Ijj iT* Geboortehuis, Zuidervaart 2, Zuidschermer Zwarte Kerkje, Zuidervaart 22, Zuidschermer Boerderij Meerlust, Middenweg 9, Grootschermer OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING y x Museum In't Houten Huis Uitgave van: Stichting AlkmaardersopdeKaart Deelnemers: Fred Hoek, Bart van Groen, Aldert Pilkes, Annelies V. Janssen, Jan Jansen, Klaas te Bos Teksten: Herman Langeveld, Fred Hoek en Bart van Groen Vormgeving: Gerard Stals Druk: MarcelisDékavé www.uitgeverijboom.nl ISBN 978 90 895 3277 0 Facebook: www.facebook.com/alkmaardersopdekaart Stichting AlkmaardersopdeKaart Oplage: 1000 Bron: DE MAN DIE IN DE PUT SPRONG, Willem Schermerhorn 1894-1977, HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR 1925 J De Stichting AlkmaardersopdeKaart zet belangrijke Alkmaarders letterlijk op de kaart. Er wordt een kaart gebruikt uit de periode waarin deze Alkmaarders leefden. Hierop zijn bezienswaardighe den aangegeven die met de hoofdper soon te maken hebben. Verder wordt een beschrijving gegeven van diens leven en zijn/haar werken. De hoofd rolspeler van de kaart behoeft niet per se een persoon te zijn, maar kan ook een gebouw of gebeurtenis zijn. Deze uitgave is de 14e in de reeks: Truitje Bosboom-Toussaint (2012), Cornelis Drebbel (2013), Jan Adriaanszoon Leegh- water (2015), Jan Wils (2016), Caesar van Everdingen (2016), Maria Tesselschade Roemers Visscher (2017), de Grote- of Sint-Laurenskerk, geschilderd door Salomon van Ruysdael (2018), Jan Boon (2018), 500 jaar Grote of Sint Laurenskerk (2018), Gijsbert Fontein Verschuir (2019) en Herdenkingsmonu menten, gedenktekens van de Tweede Wereldoorlog (2020), het verhaal van de familie Ringers (2020), en Eli Prins en 75 jaar stedenband Alkmaar-Bath (2021) gingen deze editie voor. De gebruikte kaart is beschikbaar gesteld door het Regionaal Archief Alkmaar. Over de kaart is niet veel bekend. Hij is gemaakt in de periode 1920-1930 op een schaal 1:25000 en werd gebruikt voor de malariabestrijding in Alkmaar en omgeving. We hebben een uitsnede gemaakt waarbij aan de linkerkant (het westen) Castricum, Egmond en Bergen van de kaart verdwenen. De cartoon op de voorkant van deze kaart is in 1948 getekend door Opland. De cartoon heeft als titel Willem Schermerhorn, Willem Drees en Wilhelmina. De afbeelding geeft weer dat Drees minister-president wordt, Schermerhorn kijkt beteuterd toe. Nadat Graft-De Rijp en de Schermer in 2015 een fusie aangingen met Alkmaar, kreeg deze stad er een vermaarde inwoner bij. Geboren in de Schermer en opgegroeid in de Noordeindermeer, schopte hij het tot minister-president. Dat heeft hem dus niet alleen tot een bekende Nederlander gemaakt, maar ook tot een bekende Alkmaarder, die onze aandacht verdient. Schermerhorn was een atypische minister-president. Hij was de eerste premier die op de HBS had gezeten en die ingenieur was. Maar vooral kwam hij, doordat hij voor de oorlog geen ver tegenwoordigende functie had vervuld, in 1945 als minister-president, politiek gesproken, uit het niets. Slechts de zeer uitzonderlijke omstandigheden van oor log en bezetting maakten dit mogelijk. En na 1947 verdween hij, vanuit politiek perspectief, ook weer in het niets. Willem Schermerhorn (1894-1977), minister-president, onderhan delaar en wetenschapper Willem Schermerhorn, de eerste naoorlogse minister-president, was is een droogmakerij op het Schermer- eiland, die tot de gemeente Zuid- en Noord-schermer behoorde. Als oudste zoon was Willem voorbestemd zijn vader op de boerderij op te volgen, maar een ongeval dat hem als peuter over kwam, maakte dit onmogelijk; hij kreeg de pan hete melk, die door een dienst- Lagere school, Grootschermer (gesloopt) meid van de kachel op de grond was gezet, over zijn hand heen. Door een slechte behandeling van de dorpsarts gingen enkele vingers krom staan. Hierdoor kon hij niet melken, en was dus ongeschikt voor het boerenbedrijf. Wat moesten zijn ouders nu met hem aan? Echter, omdat hij op de openbare lagere school H in Groot-Schermer heel goed mee kon komen, stelde de hoofdonderwijzer voor hem naar de Rijks HBS in Alkmaar te laten gaan.Als dertien-jarige deed hij toela tingsexamen, waarvoor hij moeiteloos slaagde. Zonder een enkele keer te blijven zitten, doorliep Willem Schermerhorn de HBS aan de Paar denmarkt. 3 Hij kreeg daar les in wiskunde en technisch tekenen van ir. W.B. Peteri, die in Delft civiele techniek had gestudeerd. Onder zijn invloed besloot Willem zelf ook naar Delft te gaan voor een studie een boerenzoon uit de Schermer. Hij werd geboren op 17 december 1894 in het zuiden van deze polder, waar zijn ouders tij delijk een boerderij aan de Zuidervaart jbewoonden, en Nederlands-hervormd gedoopt in het Zwarte Kerkje ïaldaar. Toen hij nog geen half jaar oud was, verhuisde het gezin naar de Noordeindermeer, waar het zijn intrek nam op de boer derij Meerlust 3|, tot dan toe in gebruik bij Willems grootouders van moeders zijde. De Noordeindermeer alraarlavirtrit I gemeente ALKMAAR^ VOL VAN COMMUNICATIE Pi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2022 | | pagina 1