r ib VICTORIA AlkmaardersopdeKaart Sc jh'iiie Jan Walter 'HM v S HET SCHERMER/EILAND Regionaal Archief Alkmaar Stedelijk Museum Alkmaar GERARD VELDMAN -GEBOREN TE NOORDSCHARWOUDE- IW* ff JT pi W Uitgave van: Stichting AlkmaardersopdeKaart Deelnemers: Klaas te Bos, Bart van Groen, Fred Hoek, Jan Jansen, Annelies V. Janssen, Aldert Pilkes siem si Teksten: Klaas te Bos, Bart van Groen, Fred Hoek, Annelies V. Janssen Vormgeving: Gerard Stals PIET WaGENAAR Druk: Marcelis Dékavé Oplage: 3000 REIN WITTEVEEN Facebook: www.facebook.com/alkmaardersopdekaart AAN HEN DIE VIELEN VOOR VRIJHEID EN RECHT Museum In 't Houten Huis j OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING ~7 1 HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR 1925 DEZE STEEN ZAL ONS HERINNEREN AAN DE ZONEN EN DOCHTERS VAN ONZE GEMEENTE WEGGEVOERD EN OMGEBRACHT DOOR DE WREDE OVERWELDIGER IN DE JAREN 1940-1945 Doeko Bosscher, als één van de belangrijkste verzetshelden van Alkmaar. Het straatbord werd als eerbetoon aan Fritz Conijn geplaatst op 4 mei 1955. Er is ook een tunnel naar de verzetsheld vernoemd in Alkmaar, de Fritz Conijntunnel. Een afbeelding van Fritz staat in een rond schilderijtje onder de gebruikte kaart. In het stadhuis bevindt zich ook een plaquette, geschonken door de Heusdense en Vlijmense bevolking, uit dankbaarheid voor de hulp die zij van de Alkmaarse bevolking mochten ontvangen. MOGEN HUN ZIELEN ZIJN OPGENOMEN IN DE BUNDEL VAN HET EEUWIG LEVEN. HIEROM WEEN IK. KLAAGLIEDEREN ECHA 1-16 Herdenkingsmonumenten en gedenktekens van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Alkmaar buiten de stad De precieze aanleiding is niet meer te achterhalen maar het ligt voor de hand dat Haverkamp als chirurg te maken kreeg met gewonde verzetsmensen. Het is ook goed denkbaar dat één van deze mensen naar een veilig onderkomen gebracht moest worden en Haverkamp daarbij geholpen heeft. Van het Elizabeth ziekenhuis is ook bekend dat er gedurende vrijwel de gehele oorlog een radiozender van het verzet verstopt was en functioneerde. De zusters waren hiervan op de hoogte en hielden Duitsers weg van deze zender door Duitse bezoekers te wijzen op het gevaar van besmettelijke ziekten. Het is goed denkbaar dat Haverkamp betrokken was bij deze zender. Haverkamp heeft ondergedoken gezeten in Westerlicht. Op 6 april 1945 wordt Frits Haverkamp in Limmen door de Duitsers gefusilleerd. Het bord, gegoten door de Metaalgieterij 'Holland' is op zater dagmiddag 5 februari 1949 onthuld door Johannes Bernardus Sassen, destijds plaatselijk commandant van de ondergrondse verzetsbeweging. Het bord herinnert aan de commandant, Willem Woestenberg (geboren 1919) en ondercommandant, Laurentius Beumer (geboren 1918) van de plaatselijke Knok ploeg. Op dinsdag 6 februari 1945 werden zij, op klaarlichte dag, in de Noordeindermeerdijk doodgeschoten tijdens het in veilig heid brengen van twee bemanningsleden van een neergehaalde Amerikaanse bommenwerper. 13 Herdenkingsteken aan de Noordeindermeerdijk naar Driehuizen Langs de dijk van Noordeinde naar Driehuizen is kort na de be vrijding van Nederland een groot blankhouten kruis geplaatst ter markering van de plek waar Willem Woestenburg en Laurentius Beumer de dood vonden. Op dinsdag 15 mei daaropvolgend was er een stille tocht georganiseerd vanuit De Rijp naar het kruis, waarbij Grafters zich aansloten. Bij het kruis aangekomen werden kransen, takken en bloemen neergelegd. Onaangenaam verrast was de organisatie toen bleek dat er al een krans was neergelegd door de Communistische Partij Nederland. Men meende dat gezamenlijkheid een vereend gezicht zou hebben gegeven. Het kruis is later vervangen, waaromheen een metalen hekje is geplaatst. In de linkervleugel is een blok natuursteen ingemetseld waarin een opstaand zwaard is uitgehakt met daarboven de tekst: IK DIEN Het einde van de rechtervleugel wordt gevormd door een blok met de tekst: 1940-1945 Het monument is in 1977 verplaatst tot op de begraafplaats, achter de poort naar de kerk. Ondanks dat, is op zaterdag 24 april 2012 het monument vernield door een schakelfout van thuisreis per autobussen. De tekst op de borden is gelijk, m.u.v. De Rijp waar alleen 'Stoutenburg' staat genoemd: IN DANKBARE HERINNERING AAN DE GASTVRIJHEID GENOTEN TIJDENS DE EVACUATIE IN MEI 1940 AANGEBODEN DOOR DE BEVOLKING DER GEMEENTE LEUSDEN EN STOUTENBURG Aan de voet van de zuil is in een hardstenen blok de tekst opgenomen: een automobiliste, maar kort daarna hersteld. Vijftig jaar later is aan de oostkant van het monument een nieuwe plaquette toegevoegd met de tekst: TER NAGEDACHTENIS AAN DE BURGERS UIT DE GEMEENTE SCHERMER DIE TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG DOOR OORLOGSHANDELINGEN OM HET LEVEN ZIJN GEKOMEN. 4 MEI 1995 Rustenburg is een bronzen plaquette aangebracht. Het herinnert aan het eerste slachtoffer van de Slag bij Rustenburg: Gerard Veldman, een vriend van Fritz Conijn van het Alkmaarse verzet. Het bord bevat de volgende opgelegde tekst: HIER SNEUVELDE VOOR HET VADERLAND IN DEN NACHT VAN 10 OCTOBER 1944 GERARD VELDMAN GEBOREN TE ALKMAAR 3 JANUARI 1918 IN DAPPER GEVECHT MET LANDVERRADERS TER VERDEDIGING VAN EEN WAPENTRANSPORT HEM EN DE STRIJD ZIJNER MAKKERS TER NAGEDACHTENIS Gerard Veldman wordt ook geëerd in het heldengraf op de begraafplaats Sint Barbara te Alkmaar. De originele plaquette is in 2013 ontvreemd. In hetzelfde jaar is een nieuwe plaquette aangebracht. 19 Plaquette Sint Michaëlskerk, Zuidervaart 63 in Zuid-Schermer In het buitenportaal van de kerk is een bronzen plaquette in een muurnis geplaatst. Daarop staat, in reliëf gegoten, de aartsengel Michaël omringd door kinderen. De rondgaande randtekst luidt als volgt: WAT GIJ DE DELFTSE JEUGD EENS DEEDT DENK NIET DAT ZIJ DIT OOIT VERGEET Op het einde van de Hongerwinter 1944 is een groep hongerige kinderen uit Delft per boot naar de Zuid-Schermer gebracht. Zij vonden een onderkomen bij boerengezinnen om aan te sterken. Het contact tussen Delft en de Zuid-Schermer ontstond door kerkelijke connecties over en weer. Na de bevrijding zijn de kinderen huiswaarts gekeerd. De plaquette is door een groep Delftenaren geschonken als blijk van waardering en warme ontvangst. 11 Standbeeld van Truus Wijsmuller-Meijer Truus Wijsmuller werd in 1896 in Alkmaar geboren en woonde een deel van haar jeugd op de Mient. Na de Kristallnacht op 9 november 1938 was het leven van de joden in Duitsland en Oostenrijk in groot gevaar. Nederland nam - met uitzondering van kinderen - geen joodse vluchtelingen op. Truus Wijsmuller reageerde daarop door kindertransporten te regelen. Zij slaagde erin om ongeveer 10.000 joodse kinderen uit Duitsland, Oosten rijk en Tsjechië naar Nederland te laten reizen. Vanuit Hoek van Holland gingen ze vervolgens met de boot naar Engeland. Velen vonden uiteindelijk een nieuw veilig thuis in, met name Amerika en Israël. De geredde kinderen noemden haar “Tante Truus". Sinds april 2020 staat zij omringd door kinderen op de Mient. Op de sokkel staat: MOEDER VAN 1001 KINDEREN 14 Plaquettes in de raadhuizen van Graft en De Rijp (niet openbaar toegankelijk) Zowel in de hal van het raadhuis van Graft als van De Rijp is een bronzen bord met opgelegde letters aangebracht. De borden zijn geschonken door de gemeenten Leusden en Stoutenburg. Op de borden worden de inwoners van de dorpen Graft en De Rijp bedankt voor het onderbrengen van evacués in het be gin van de Tweede Wereldoorlog. De inwoners van o.a. Leusden en Stoutenburg werden op 11 mei 1940 gesommeerd te eva cueren naar veiliger oorden. Ze moesten zich met waardevolle papieren, een mondvoorraad voor twee dagen en maximaal 30 kilo bagage (met eventueel een gasmasker!) melden op het spoorwegstation Amersfoort. Na lang wachten vertrok de trein in de vroege morgen van zondag 12 mei met 1500 personen richting Purmerend. Van daaruit werden ze met autobussen naar De Rijp gebracht en daar verdeeld over gastgezinnen. Naar Graft en de Graftdijken gingen 400 personen, de overigen, voornamelijk uit Stoutenburg, werden in De Rijp ondergebracht. De gezinnen werden zoveel mogelijk bij elkaar ondergebracht. Op zaterdag 18 mei 1940 was de dreiging voorbij en volgde de 115 De Slag om Rustenburg Geen veldslag, maar een noodlottig treffen tussen een verzets groep en een patrouille Landwachters nabij de Rustenburger- brug. De aanleiding is een wapendropping in de Wogmeer op 10 oktober 1944. De groep uit de Schermer ging met een auto op weg, niet wetende dat de dropping was afgelast en ook ver raden. Bij de brug komt het tot een vuurgevecht, waarbij Gerard Veldman dodelijk wordt getroffen en Frans van der Zeijden zwaargewond in de rietschoot belandt. Frans wordt de volgende morgen gevonden en zwaar ondervraagd, waarbij hij aangeeft vanwaar het transport begon, aannemende dat daar niemand meer aanwezig zou zijn. Dezelfde dag wordt om 09.30 uur aan de Zuidervaart boederij 'Houtlust' bestormd en alle aanwezige mannen gedood. De boerderij wordt met fosfor- bommen en handgranaten met de grond gelijkgemaakt. Ook Frans van der Zeijden is later bij de Wilhelminalaan in Alkmaar doodgeschoten als vergelding voor een liquidatie. Door de verspreide schermutselingen zijn op verschillende plekken herdenkingstekens te vinden die aan de Slag om Rustenburg doen herinneren: HOUTLUST HERREZEN UIT ZIJN AS 14 -10 - 1948 MEDE ALS MONUMENT VOOR DIRK DE BOER Pzn PIETER DE BOER Dzn DIE ALHIER VIELEN VOOR HET VADERLAND 11 - 10 - 1944 EERSTE STEEN GELEGD OP 22 APRIL 1948 DOOR DIRK DE BOEK Jr 18 Herdenkingsplaquette Rustenburgerbrug Aan de leuning van de brug over de Schermerringvaart bij 12 Plaquette aan de Grote Kerk van De Rijp Een bronzen plaquette waarop in reliëf de gekroonde, gaande Nederlandse Leeuw is afgebeeld, compleet met zwaard en pijlen. De bijgaande tekst luidt: GEVALLEN VOOR HET VADERLAND OP 6 FEBRUARI 1945 LOU BEUMER WIM WOESTENBURG Voorbij het monument, aan de oostkant van de kerk, worden twee slachtoffers apart geëerd met een bronzen plaquette. Het betreffen vader en zoon De Boer waarvan tevens de boerderij werd platgebrand. De tekst is als volgt: TER NAGEDACHTENIS VAN DIRK DE BOER GEBOREN 27 JANUARI 1891 EN PIET DE BOER GEBOREN 25 APRIL 1917 GEVALLEN VOOR HET VADERLAND OP 11 OCTOBER 1944 17 Herdenkingssteen Zuidervaart 60 Zuid Schermer In de voorgevel van de 'nieuwe' boerderij 'Houtlust' is een gedenksteen van witte kalksteen ingemetseld met de uitgebeitelde tekst: Herdenkingsmonumenten en gedenktekens van de Tweede Wereldoorlog in Alkmaar PIET ot BOER JOHANNESd^ONG FLOOR NIELE JOHANNES de REUS ,A. JACOB WAGENAAR gemeente ALKMAAR^ 3 Tweede Wereldoorlog monument op de joodse begraaf plaats aan de Westerweg (niet openbaar toegankelijk) De initiatiefnemer van het monu ment is Ben Bonnewit, toen malige voorzitter van de joodse gemeente Alkmaar. Onder de Hebreeuwse tekst staat: 3 Glas-in-loodraam en een plaquette uit dankbaarheid in het stadhuis in de Langestraat (niet openbaar toegankelijk) Het raam is op 10 juli 1941 geschon ken door de inwoners van Amersfoort. Het is vervaardigd door de Amersfoortse kunstenaar J. van Dam. Het verbeeldt een groep geëvacueerden, met daaronder de tekst: TOEN WIJ DAKLOOS WAREN HEBT GIJ ONS GEHUISVEST, OPGEDRAGEN AAN DE BURGERS VAN ALKMAAR DOOR INWONERS VAN AMERSFOORT GEËVACUEERD IN MEI 1940 3 Glazen gedenkplaat in de joodse synagoge aan de Hofstraat 15 (niet openbaar toegankelijk) Achter de glazen plaat op een zwarte ondergrond staan de namen van 133 joodse inwoners die weggevoerd zijn in de oorlog. Eronder staat: Amersfoort was de grootste plaats bij de Grebbelinie en men ver wachtte dat daar, bij een eventuele aanval, zwaargevochten zou worden. Vandaar dat er al voor de Duitse inval een evacuatieplan klaar lag. Meerdere plaatsen in Noord-Holland, waaronder Alkmaar en Bergen, zouden voor opvang moeten zorgen. Toen de Duitse aanval op 10 mei 1940 begon, startte deze evacuatie. In vier dagen vertrokken 44 treinen met elk ongeveer 1000 inwoners vanuit Amersfoort naar Noord-Holland. Toen Nederland capituleerde konden de evacués tussen 18 en 21 mei weer naar huis. Als dank voor de gastvrije opvang schonk Amersfoort dit glas-in-loodraam. Aangevuld met de ggSKI gevallenen die naar aanleiding van het drama waren opgepakt en andere oorlogslachtoffers: PIET KONING (f 6 april 1945) JOHANNES DE REUS (f mei 1945) SIEM SPIERENBURG (f november 1944) JACOB WAGENAAR (f 4 februari 1945) REIN WITTEVEEN (f 13 april 1942) 10 Monument op de Algemene Begraafplaats, Westerweg, voor chirurg F.J. (Frits) Haverkamp (in het plantsoen tus sen vak A en vak G 316-561) Het monument is in 1947 door het gemeentebestuur geplaatst ter nagedachtenis aan de Alkmaarse verzetsheld, dokter F.J. Haverkamp. Het werd gemaakt door beeldhouwer Tjipke Visser uit Bergen. Dokter Haverkamp werkte in de oorlogsjaren in het Elisabeth ziekenhuis te Alkmaar. In het jaarverslag van het ziekenhuis van 1945 wordt hij niet meer vermeld als chirurg, maar is wel melding van de volgende tekst: “In verband met de ontvoering van een patiënt uit ons ziekenhuis heeft F. Haverkamp, chirurg en uroloog, gemeend te moeten 'onderduiken', waarin voor hem de aanleidende oorzaak heeft gelegen van zijn dood als goed vaderlander voor het vuurpeloton van de overheerschers te Limmen. Hij was een eerlijk werker in het Elisabeth ziekenhuis" 16 Verzetsmonument Stompetoren Het monument aan de Noordervaart voor de kerk te Stompetoren is in 1946 onthuld door minister-president prof. ir. W. Schermerhorn. In het monument is een oorkonde ingemetseld namens de gebundelde illegaliteit. Het monument is een gemetselde pilaar met zijvleugels. In de zuil zijn natuurstenen blokken inge metseld waarin slachtoffers van 11 oktober zijn uitgebeiteld: DIRK DE BOER Pz PIET DE BOER JOHANNES DE JONG FLOOR NIELE GERARD VELDMAN PIET WAGENAAR JAN WALTER FRANS VAN DE ZEIJDEN (f 17 november 1944) VADERLAND IN DtN NACHT VAN -10 OCTOBER 1944- -3 JANUARI 1918 IN DAPPER GEVECHT MET- -LANDVERRADERS TER VERDEDIGING VAN EEN- -WAPENTRANSPORT HEM EN DEN STRIJD ZIJNER MAKKERS TER NAGEDACHTENIS o» VBVEPWl n IN DE JA 1O "»y>B t hy tasw pr F 5TF.F.N ZAL ONS IlLPINNLPFN AAN Öt ZONEN LNf. DOCHTERS VAN ONZl GEMEENTE. WF. G G EVOFRD t’N OMGEBRACHT doop de: wrede OVE.RWELDJGÉR L JAREN Br - - -WILLEMWCBSTENBLJ.G'' -‘'t LOU BEUMER 0 februari 1945

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2020 | | pagina 2