h'i 9 'i. S B M l J I h Kade aF De groep AlkmaardersopdeKaart zet belangrijke Alkmaar- ders letterlijk op de kaart. Er wordt een kaart gebruikt uit de periode dat de grote Alkmaarder leefde. Op de kaart wordt een route aangeven langs de bezienswaardigheden met betrekking tot de hoofdpersoon. Op de achterkant van de kaart wordt een beschrijving gegeven van het leven en werken van de hoofdrolspeler. Deze uitgave is de zesde in de reeks: schrijfster Truitje Bosboom-Toussaint(2012), uit vinder en filosoof Cornelis Drebbel(2013), waterkunstenaar Jan Adriaanszoon Leeghwater(2015), architect en idealist Jan Wils(2016) en de grootste schilder van Alkmaar, Caesar van Everdingen(2016) werden eerder in kaart gebracht. De hoofdpersoon in deze editie is Maria Tesselschade Roemers Visscher, dichteres, zangeres en glasgraveer- ster(1594 - 1649). De gebruikte kaart (gedateerd 1650) is gemaakt door de beroemde kaartenmaker Joan Blaeu. De ingekleurde versie is beschikbaar gesteld door Regionaal Archief Alkmaar. Bij de keuze van Maria Tesselschade heeft de groep Alk- maardersopdeKaart willen aansluiten op de actualiteit. Een grote brand op 1 januari 2015 verwoestte een grote brand het huis in de Langestraat waar Maria Tessel- schade heeft gewoond. Tijdens archeologisch onder zoek op het perceel van Maria Tesselschade is een beerput gevonden met persoonlijke spullen, fragmen ten van gegraveerd glas, een ring en een schoen. Na gedegen onderzoek is vastgesteld dat deze zaken met zekerheid van Maria Tesselschade zijn geweest. In samenwerking met Erfgoed Alkmaar richt Stede lijk Museum Alkmaar van juli tot oktober 2017 een tentoonstelling in rond Maria Tesselschade en de vondsten. Van Maria Tesselschade is geen portret overgebleven. Tussen 1770 en 1952 heeft men gedacht dat dit vrou wenportret uit 1605 van de bekende Hendrick Goltzius Maria Tesselschade moest voorstellen, maar onder zoek heeft uitgewezen dat dit een onterechte interpre tatie moet zijn. Toch heeft het sinds de 19e eeuw onze beeldvorming over Maria Tesselschade beïnvloed. Het is bij alle voorstellingen van de Muiderkring sinds die tijd uitgangspunt geweest. 2. De Grote of Sint-Laurenskerk, Koorstraat 2 De kerk is in de zomermaanden geopend op dinsdag t/m zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. Allard Crombalch, de echtgenoot van Tesselschade, was geen lid van de protestantse gemeente. Toch is het wel waarschijnlijk dat ze in de Grote Kerk gekerkt hebben, op een steenworp afstand van de huizen waar ze gewoond hebben. Haar man en haar dochtertje Teetgen zijn beiden begraven in de Grote Kerk en ook haar oudste zus Anna heeft er een grafsteen. Tesselschade zelf is begra ven in Amsterdam, in de Oude Kerk, dichtbij het huis van haar zus Geertruy, die haar tijdens haar laatste levensjaar verpleegd heeft. Wandelroute langs Alkmaarse plekjes van Maria Tesselschade Roemer Visscher 1. Café-restaurant De Nachtegaal, Langestraat 100 Tot voor kort een "gewoon" maar welbekend Alkmaars restaurant, sinds 2015 toegevoegd aan de schoenenzaak waar ondernemer Waardijk onderdak zocht nadat zijn zaak door brand was verwoest in de nieuwjaarsnacht van dat jaar. Het pand behield ook in combinatie met de schoenenverkoop zijn functie. Ter gelegenheid van de aandacht voor Tesselschade is er tijdelijk een vitrine ingericht over haar en haar bezittingen. 4. De Nieuwe of St. Sebastiaansdoelen (1618) en de Oude of St. Jorisdoelen (1509), Doelenstraat 3 en 23 Oude en Nieuwe Doelen leken qua bouw op elkaar; nu zijn alleen de Nieuwe Doelen als gebouw nog herken baar. Na de vestiging van het Stedelijk Museum Alkmaar daar, van 1968 tot 2000, is er een restaurant gevestigd. Op de plaats van de Oude Doelen staat sinds rond 1900 de Wilhelminaschool, tot voor kort in gebruik als Grafisch Atelier. In de Oude Doelen vond de Oude Schutterij, waar van Crombalch lid was, onderdak. De schutterij was de burgerwacht die zorgde voor orde en veiligheid in de stad. Alle burgers die daartoe in staat waren, waren verplicht om dienst te doen in de schutterij. De schutters lieten zich vaak afbeelden op monumentale groepsportretten. De schutterij speelde een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van de stadsgemeenschap. Als er geen aanleiding was om Alkmaar te verdedigen bloeide het verenigingsleven op. Er werden dan op het Doelenveld (achter de Nieuwe Doelen) schietwedstrijden gehouden. Via de Doelenstraat, Sint Jorisstraat, de Ramen en de Gedempte Nieuwesloot gaat de route naar 5. Magdalenenstraat 9 Het jonge paar heeft zich na hun huwelijk in eerst ge vestigd in de Korenstraat en later in de St. Magdalenen- straat, ook wel Schapesteeg genoemd. Dat moeten be scheidener panden geweest zijn dan het chique huis aan de Langestraat. Geregistreerd is dat het pandje van Royal Affair, iets voor de hoek rechts, in het bezit geweest is van de Crombalchs. Of ze ook juist daar gewoond hebben is niet zeker. Het kan ook een beleggingspand geweest zijn, bedoeld voor de verhuur. Via de Achterstraat rechtsaf de Langestraat in naar Sir Lawrence Alma-Tadema, Jonge vrouw met luit (Luit- spelende Tesselschade met haar dochters in haar tuin in de Langestraat), 1876-1877, Rijksmuseum 7. Hoek Laat/Diggelaarssteeg, Statie van St. Laurentius In 1641 ging Tesselschade officieel over tot de katholieke godsdienst. Het merendeel van de Alkmaarders was ka tholiek gebleven. In die tijd ontstonden er twee seculiere katholieke gemeenten: één in een huis in de Lange straat en de tweede, in 1613 gestart in een woonhuis aan de Diggelaarsteeg. De woonhuiskerk werd in 1645 een schuilkerk: de Laurentiusstatie. Aan de woningen langs de straatkant op de afbeelding is te zien dat het stads bestuur erop lette dat zo’n statie niet teveel op een kerk leek. Door Pierre Cuyper werd op deze plaats de Domi- nicuskerk gebouwd, tussen 1863 en 1866. Bij de afbraak in 1985 is daarvan een torentje blijven staan, nu nog te herkennen, links naast de Primark. 8. Oudegracht 178, woonhuis van Francesca Duarte Francesca Duarte, goede vriendin van Tesselschade, was een telg uit een Portugese handelsfamilie, die vanuit Antwerpen gevlucht was naar de Lage Landen. Zij kon erg mooi zingen en had dan ook de bijnaam "de Portu gese nachtegaal". Zij woonde al jaren in Alkmaar toen Tesselschade zich daar vestigde. Hooft nodigde beide vriendinnen met hun echtgenoten en kinderen herhaal delijk uit om het samenzijn van vrienden op het Mui- derslot luister bij te zetten met hun gezang. Ook na het overlijden van Crombalch trokken de dames vaak samen naar het Muiderslot. 9. Koorstraat: het eerste woonhuis van de Crombalchs stond in de Korenstraat, nu de Koorstraat. Onbekend is op welk nummer. Kijk hiervoor naar rechts. Daarna linksaf richting de Molen van Piet. 10. Huize Bellevue Tesselschade, Kennemerstraatweg 11 Rond dit pand bestaat er nogal wat verwarring. Een 19e- eeuwse eigenaar meende uit de koopaktes op te kunnen maken dat Tesselschade Roemers Visscher hier een huis had gekocht, maar dat moet haar zus Anna geweest zijn. Zij woonde in de Wieringermeer en zocht een woonhuis in Alkmaar om te gaan wonen met haar zonen, die naar de Latijnse school moesten. Extra complicatie: het blijkt niet om dit huis te gaan, maar om het iets verderop aan de Kennemerstraatweg gelegen pand van de Raad voor de Kinderbescherming. 3. Stedelijk Museum Alkmaar, Canadaplein 1 Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de museumzaal "Victorie" in het souterrain bevindt zich rechtsachter, midden boven tegen de achterwand het Schuttersstuk van Zacharias Paulus. Een prominente plaats wordt ingenomen door Allard Crombalch, de knappe schutter op wie Tesselschade op slag verliefd werd toen ze hem in de kerk zag zitten. In zijn kleurrijke kleding vormt hij bepaald een middelpunt. In de kleine zaal, direct links na de hoofdingang, wordt in de zomer van 2017 een tentoonstelling gewijd aan de archeologische vondsten die zijn opgedoken in de beerputten van het huis in de Langestraat. Daar heeft Tesselschade met haar "Crommetje" (zo noemde de dichter Hooft hem) en hun kinderen vanaf 1629 gewoond. De meest verrassende vondst was een ring van goud met een diamant, geslepen met 24 facetten, die wel aan Tes selschade moet hebben toebehoord. Waarschijnlijk heeft zij deze gekregen als morgengave, het cadeau dat de bruidegom zijn bruid gaf na de eerste huwelijksnacht. De ring werd beschermd door een stopringetje; beide laten zien hoe tenger de hand van Tesselschade geweest is. Ook het elegante hakschoentje dat gevonden is, een ma tje 36, geeft aan dat de draagster niet grof gebouwd was Via de Paternosterstraat, de Paardenmarkt en de Ko ningsweg gaat de route naar ,7/ V Een hevige brand in de nieuwjaarsnacht van 2015 heeft twee winkelpanden op deze plaats verwoest. Daardoor had de Archeolo gische Dienst de gelegenheid de beerput laag voor laag af te pellen. De laag van Tesselschade was goed traceer baar. En heel ongewoon in die tijd: er zijn geen pijpenres- ten gevonden. Statie St. Laurentius, hoek Laat/Diggelaarssteeg, C.W. Bruining, 1861, Regio naal Archief Alkmaar Daarnaast waren er ver schillende ordes actief in particuliere huizen, Franciscanen, Jezuïeten en later ook Dominicanen. Het schijnt dat Tesselschade vooral onder invloed geweest is van de Franciscanen. Linksaf over de Laat en rechtsaf door de Ridderstraat naar de Oudegracht 6. Langestraat 60 Hier stond het deftige huis, waar de familie in 1629 is gaan wonen, waar Allard en zijn kinderen zijn gestorven en waar Tesselschade is blijven wonen tot zij zich in het jaar van haar dood wegens ziekte bij haar zus in Am sterdam terugtrok. Hier zijn Huygens en zijn zwangere Susanne op bezoek geweest in 1633. Ook Hooft kwam daar soms langs. Sinds 1636 kwam Barlaeus er ook regel matig op bezoek. Hij beschrijft haar huis in een uitvoerig lofdicht als een zetel van kunst en wetenschap en haar tuin als een mythologische lusthof. Hij maakt melding van de aanwezigheid van tulpen, toen zeer kostbaar, in haar tuin. I 3 r- té 'i ~'ur> ju» OuJt ItiaMiAtrA D.D. PRjF.TORI. CONSVLIRVS. 5CABINLS. toticji Senatui Reipublicx AlcniaricnfiL r^uLm D. J). 1). of icann/s Hum -7$ Ik - v x. BSS! te 19

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2017 | | pagina 1