0 de Bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar Kennemerwaard SU*»*,, O, gemeente ALKMAAR^ ■J •- - jX J x - ff i Aanduiding op kaart in blauw Uitsnede van de kaart van Alkmaar door Cornells Drebbel (1597) HISTORISCHE VERENIGING ALKMAAR Op de kaart van Drebbel is prima te zien hoe Alkmaar er in 1597 uitzag. We bekijken een aantal opvallende plekken in de stad. 1* Stadskraan Op de kaart is in de Kraanbuurt geen stadskraan meer te zien. In 1590 is deze naar de Bierkade ver plaatst, ter hoogte van het Fnidsen, waar we hem wel ingetekend zien staan. alcmaria victrix I 2* Vijversloot De Vijversloot was een oude vestingsingel en liep van het Ritsevoort met een bocht naar het zuiden tot de stadsmuren aan de Oudegracht, de oude vesting gracht. Op de kaart zien we achter het huis op de Hofstraat nog een deel van dit water lopen. De huidige straatnaam Het Vijvertje herinnert nog aan dit water. lijk te herkennen aan de ingete kende toren (symbool van Alkmaar) op de binnenplaats. Aan de zuid kant van het stadhuis liep in het begin van de 16e eeuw nog een gracht: de Kaksloot. Na demping tussen 1560-1564 ontstond hier de Breedstraat. Hier is ook de garen- markt te zien. Het bestond uit een U-vormige open galerij onder een lessenaarsdak. Aan de zijde van de Langestraat zien we dat het Moriaanshoofd nog niet bij het stadhuiscomplex getrokken is. 4* Nieuwe Sloot, Hof van Sonoy Het oorspronkelijke kloostercom plex is nog aan drie kanten omgeven door water. Aan de Oostzijde door de Korte Nieuwe- sloot, zuidelijk door de Lange Nieuwesloot (waarover waarschijn lijk de hoofdingang stond) en aan de achterkant loopt de Raam- sloot. Dit grachtje werd gedempt na raadsbesluit van 1866. De Korte- en Lange Nieuwesloot werden gedempt in 1867. 5* Waaggebouw en waagplein Het Waaggebouw heeft nog een klein torentje. Op 21 november 1597 besloot men om de toren te verhogen. Er kwam een toren rustend op 4 zuilen vanaf de grond door het kruiswerk en door het dak. Omdat deze nieuwe toren pas gereed kwam in 1599, is op de kaart van Drebbel de oude nog te zien. Oorspronkelijk werd de kaasmarkt gehouden aan de oever van de Mient. In 1558 werden zeven Deze kaart is de tweede in een reeks Alkmaarders op de kaart. Zie: www.alkmaardersopdekaart.nl huisjes ten zuiden van het Heilige Geesthuis afgebroken ter vergro ting van het marktgedeelte. Een laatste vergroting volgde in 1582. Die situatie zien we op de kaart afgebeeld. Het grote Waagplein aan de noordzijde is er nog niet. Pas na 1600 vinden er uitbreidin gen plaats ten noorden van de Waag en ontstond in 1886 de hui dige grootte van het Waagplein. 1. Gewelfde Stenenbrug - Start Onze kennismaking met Cornelis Drebbel start hier. De graveur van de beroemde plattegrond van Alkmaar uit 1597 heeft op deze plek twee mannen getekend, staand op een windroos. Zullen dat Adriaans Anthonisz en Drebbel zelf zijn? 2. Geboortehuis Verdronkenoord 141 - Jeugd Dit pand staat bekend als Drebbels geboortehuis. Het was binnendoor verbonden met de brouwerij aan de Huigbrouwerstraat (tweede pand vanaf Verdronkenoord). Tijdens zijn jeugd kwam Drebbel hier voor het eerst in aanraking met techniek. (lees [A] op de achterzijde) 3. Synagoge Hofstraat 15 - Eigendommen Op de plaats van de huidige synagoge stond ooit het tweede woon huis van de familie Dremmel. In 1588 verhuisde de familie hiernaar toe. Het pand bleef in Drebbels bezit tot 1612. (lees [B]) 4. Oudegracht - Vestingwerken De Oudegracht was tot 1572 de vestinggracht van Alkmaar. Tussen 1572 en 1575 werden de moderne verdedigingswerken aangelegd, ontworpen door Adriaen Anthoniszoon, Burgemeester van Alkmaar en Stercktebouwmeester van de Staten Generaal. De vader van Cornelis werkte ook mee aan deze vestingwerken. 5. Gulden Vlies Koorstraat - Vertrek naar Haarlem Het Gulden Vlies is één van de oudste herbergen van Alkmaar. De oudste vermelding komt uit 1563. In die tijd stond naast de herberg de Kennemerpoort. Bij de vernieuwing van de vestingwerken is deze poort 200 meter zuidelijker herbouwd. De poort gaf toegang tot de weg richting Haarlem, waarheen Drebbel na 1587 vertrok. (lees [C]) 7. Woonhuis Doelenstraat/Koningsweg - Huwelijk en vertrek naar het buitenland Op de hoek van de Doelenstraat met de Koningsweg stond Drebbels laatste Alkmaarse woonhuis. Hier maakte hij veel instrumenten en werkte hij aan zijn bekendheid. In 1604 vertrok Drebbel vanuit dit huis naar het buitenland. (lees [E]) 10. Hoek Mient/Waagplein - Nalatenschap Hier stond de drukkerij van Gerrit Pieterszoon Schagen, een jeugd vriend van Drebbel. Hij gaf zijn eerste verhandeling uit: 'Wonder- Vondt' in 1607. Maar Drebbel heeft behalve deze verhandeling nog veel meer op zijn naam staan. (lees [H]) 6. Stadhuis - De eerste grote opdracht In 1595 besloot het Alkmaarse vroedschap tot het maken van een stadskaart. De relatief onbekende graveur Drebbel kreeg zijn eerste grote opdracht. (lees [D]) 8. Gedempte Nieuwesloot - Vernoemingen Dit korte deel van de Nieuwe Sloot had, na de demping in 1867 bijna Cornelis Drebbelstraat geheten. Maar een meerderheid in de ge meenteraad vond het te veel eer. Wat was er gebeurd met Drebbels roem? (lees [F]) 9. Biermuseum Houttil - Laatste levensjaren Hoewel groot geworden met uitvindingen en experimenten, runde Drebbel in de laatste jaren van zijn leven een bierhuis. (lees [G]) 3* Stadhuis Het stadhuis is op de kaart duide- ^.^,.•^.,^.77 ÉL/ t lu 4MW i 3» SU - <- 1 "-- s if M s -S - 9 ju M

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarders op de kaart | 2013 | | pagina 1